Transformatie sociaal domein

Wmo en zorg.

Meedoen naar vermogen. Mensen zijn onderling verschillend, maar wel gelijkwaardig. Het uitgangspunt binnen de Wmo daarbij is zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven. Maar ook bij een verblijf in een instelling wil iedereen de best passende zorg. De grote uitdaging voor het zorglandschap is hoe we de zorg toegankelijk en van goede kwaliteit houden. En tevens deze zo efficiënt en effectief mogelijk samen inrichten.

CMO STAMM geeft inzicht in de ontwikkelingen, begeleidt projecten en geeft advies aan overheden, instellingen, zorgverzekeraar en bewonersinitiatieven. Wij verbinden deze partijen, omdat het van essentieel belang is dat zij elkaar echt leren kennen en optimaal samenwerken. Door onderzoek op dit thema geven we naast inzicht in cijfers en feiten ook inzicht in de ervaringen van burgers.

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Integrale ouderenzorg in Drenthe

De vergrijzing in de regio Drenthe is relatief hoger dan het landelijke gemiddelde. Het aantal ouderen in Drenthe neemt naar verwachting toe. Deze toename heeft invloed op het zorggebruik, de zorgkosten en de druk op formele en informele zorg.

Lees verder

Heel Drenthe doet mee

We worden in Nederland steeds ouder. En steeds zwaarder. En eenzamer. Het Nederlandse beeld zien we ook terug in Drenthe. We zetten Drenthe op de kaart met grote (gezondheids-)ambities.

Lees verder

Blue Zone Dorado – Zorgneutraal en duurzaam wonen in Noordenveld

In deze publicatie nemen we je mee naar een bijzonder initiatief voor zorgneutraal wonen in de gemeente Noordenveld: Blue Zone Dorado. Met informatie over de voorgeschiedenis, inspiratiebronnen, een stappenplan en tips.

Lees verder

Gelukkig respijtzorg. Werk aan de winkel!

Om vraag en aanbod van respijtzorg (nog) beter op elkaar af te stemmen gaat Gemeente Westerkwartier op zoek naar de vraag achter de vraag van mantelzorgers.

Lees verder

Alliantie Drentse Zorg Voor Ouderen

Het thema Omschotten & Ontschotten is 1 van de uit te werken thema’s van de samenwerkingspartners in 2019.

Lees verder

9 kenmerken van Blue Zones

Op vijf plekken leven mensen langer en gezonder dan ergens anders op de wereld. Deze plekken noemt met de Blue Zones.

Lees verder

Kennisbank.

Nieuwsbrief.

Wij zijn gek op kennis delen en houden je graag op de hoogte met blogs, nieuws en projecten rondom actuele maatschappelijke thema’s. Ook de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je hier aan.

Volg ons.

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X