Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Overig nieuws

Wmo en zorg.

Meedoen naar vermogen. Mensen zijn onderling verschillend, maar wel gelijkwaardig. Het uitgangspunt binnen de Wmo daarbij is zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven. Maar ook bij een verblijf in een instelling wil iedereen de best passende zorg. De grote uitdaging voor het zorglandschap is hoe we de zorg toegankelijk en van goede kwaliteit houden. En tevens deze zo efficiënt en effectief mogelijk samen inrichten.

CMO STAMM geeft inzicht in de ontwikkelingen, begeleidt projecten en geeft advies aan overheden, instellingen, zorgverzekeraar en bewonersinitiatieven. Wij verbinden deze partijen, omdat het van essentieel belang is dat zij elkaar echt leren kennen en optimaal samenwerken. Door onderzoek op dit thema geven we naast inzicht in cijfers en feiten ook inzicht in de ervaringen van burgers.

Deel deze pagina.

Uitgelicht.

Maatwerk in actie! Een terugblik op een inspirerende middag

Wat is in een doolhof de weg naar passende ondersteuning? En hoe kan dit anders? Deelnemers ervoeren het fysiek en met prachtige voorbeelden en verhalen.

Lees verder

Aan de slag met een woonzorgakkoord in Zuidoost-Drenthe

Welke ambities en uitgangspunten worden in de regio nagestreefd als het gaat om wonen & zorg? De BOCE-gemeenten voelen de urgentie van dit thema en lopen met hun woonzorgvisie ‘Wonen zonder zorgen’ voorop.

Lees verder

#eenlevenlangbewegen

Ook 2023 staat in het teken van #eenlevenlangbewegen en richt zich op 175.000 Drenten die wél in beweging willen komen, maar bij wie dat nog niet lukt. Met een kopgroep van 100 mensen gaan we de dorpen en wijken in.

Lees verder

Werkmethodiek ‘Aan de slag met preventie’

Er zijn mooie stappen gezet in het project Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten richting een integrale aanpak gezondheidspreventie. Wij zijn trots op het eindproduct over de ontwikkelde werkmethodiek. 

Lees verder

Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg maakt zich hard voor woonzorgopgave in Drenthe

De werkgroep heeft als ambitie dat Drentse gemeenten in 2022 een visie op wonen en zorg hebben. Bestuurders kunnen zich nú aanmelden voor de Summerschool.

Lees verder

Nieuwsbrief Drents Zorglandschap

In de nieuwsbrief laten we zien waar we aan werken binnen het Drents Zorglandschap; een regionale samenwerking om de zorg en ondersteuning voor Drenten efficiënt en in samenhang te organiseren, zodat deze bereikbaar én betaalbaar blijft.

Lees verder

Kennisbank.

Nieuwsbrief.

Wij zijn gek op kennis delen en houden je graag op de hoogte met blogs, nieuws en projecten rondom actuele maatschappelijke thema’s. Ook de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je hier aan.

Volg ons.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X