Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Wat betekenen trends voor de toekomst voor de leefbaarheid, voor de vitaliteit van het dorp, voor de voorzieningen en de ontmoetingsplekken in het dorp en hoe ga je hier als inwoners mee om?

Toekomstvisie Warffum en Breede – Noord-Groningen Leeft

8 mei 2018

In de gemeente Eemsmond wordt hard gewerkt aan gebiedsplannen waarin de leefbaarheid van de dorpen centraal staat. De afgelopen jaren is er in dit gebied veel veranderd. Denk aan de gevolgen van de gaswinning, de vergrijzing en de krimp, de veranderingen in de zorg, de aankomende gemeentelijke herindeling. Alle reden om de bestaande dorpsvisies nog eens goed onder de loep te nemen en in gesprek te gaan over de toekomst van het dorp.

In gesprek over de toekomst van het dorp

In Warffum en Breede zijn ze daar onlangs mee begonnen. In een eerste werksessie, uit een serie van meerdere dorpsgesprekken, zijn ontwikkelingen in het dorp geschetst, knelpunten en kansen in beeld gebracht. We bespraken het DNA van het dorp, demografische ontwikkelingen en vergrijzing. We benoemden de trends voor de toekomst en bespraken de vraag: wat betekenen deze voor de leefbaarheid, voor de vitaliteit van het dorp, voor de voorzieningen en de ontmoetingsplekken in het dorp en hoe ga je hier als inwoners mee om.

In deze eerste en ook de volgende werksessies leveren dorpsinwoners input voor hun plan voor de toekomst, ze stellen prioriteiten, zetten in op breed draagvlak en bekijken welke inzet zij zelf kunnen leveren en ook waarvoor zij anderen nodig hebben om deze te realiseren.

Kernopgaven

De gemeente Eemsmond heeft een Woon- en leefbaarheidsplan 2017-2021 opgesteld waarin een aantal kernopgaven die de leerbaarheid versterken centraal staan. Deze kernopgaven sluiten aan bij waar de dorpen zich sterk voor willen maken:

  • Sociale vitaliteit en werken aan lokale doelen
  • Nieuwe kansen voor kinderen
  • Van zorgstructuur naar zorgprestatie
  • Het wonen van de toekomst
  • Krachtige kernen

Aan de slag

Het woord is nu aan de dorpen, waaronder Warffum en Breede. De komende maanden gaan zij met ondersteuning van CMO STAMM aan de slag met hun dorpsvisie en hun ambities voor de toekomst. Welke keuzes maken zij? Bestaat daarvoor breed draagvlak en welke mogelijkheden zien inwoners om zich daar samen met anderen voor in te zetten?

In deze nieuwe vorm van samenwerken slaan inwoners en gemeente de handen ineen. Een mooi voorbeeld van hoe een bundeling van ambitie, middelen, maatregelen en daadkracht de toekomst van de dorpen kan bepalen.

Neem contact op met Fenna Bolding voor meer informatie over dit project of over andere dorpsvisies en ambitieplannen voor de toekomst.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X