Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het aantal senioren neemt toe, terwijl de leeftijdsgroepen die voor hen zorgen juist afnemen.

Toenemende druk op informele zorg, hoe gaan we daarmee om?

30 april 2018

De verwachtingen binnen onze participatiesamenleving zijn hoog. Misschien wel te hoog. Naast alle vaardigheden en kennis die het vaak van bewoners vraagt om mensen met zorgvragen te helpen, is er ook nog sprake van een toenemende mismatch in de bevolkingssamenstelling. Het aantal senioren neemt toe, terwijl de leeftijdsgroepen die voor hen zorgen juist afnemen. Hoe gaan we hiermee om? En hoe kunnen we nu al inspelen op deze komende ontwikkelingen? Dat is de centrale vraag van de bijeenkomst op 21 juni 2018 over informele zorg, georganiseerd door CMO STAMM.

Mismatch bevolkingssamenstelling Groningen

In Groningen verandert de bevolkingssamenstelling. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vooral krimpgebieden te maken krijgen met de negatieve gevolgen van de veranderende bevolkingssamenstelling (zie bijvoorbeeld in de krimpgemeenten binnen figuur 1).


Figuur 1: De verwachte bevolkingsopbouw van 2018 t/m 2040 laat zien dat de groep mantelzorgers in Groningen (blauw: 46 t/m 64 jaar) kleiner wordt terwijl de groep ouderen (beide kleuren grijs: 65 tot en met 79 jaar en 80 jaar en ouder) groter wordt. De groep 80 jaar en ouder verdubbelt zelfs.

Op de groep die nog wel informele zorg kan verlenen komt daardoor extra druk te staan, ze zijn met weinig en werken langer door dan vorige generaties. Het gevaar van overbelasting ligt op de loer. Driekwart van de wijkverpleegkundigen geeft aan regelmatig met overbelaste mantelzorgers te maken te hebben (SCP-rapport ‘Voor elkaar?’, 2016).

 

Werksessie

Naast informatievoorziening voor mantelzorgers, ondersteunt CMO STAMM ook het werkveld. Op 21 juni organiseert CMO STAMM een werksessie voor betrokkenen rond informele zorg in de provincies Groningen. We bieden inzicht in de bevolkingssamenstelling tot 2040, in de ontwikkelingen binnen informele zorg en vooral ook in de wensen en behoeften van inwoners zelf. Welke oplossingsrichtingen kunnen we met elkaar vinden en hoe kunnen we nog veel beter vanuit het perspectief van inwoners en het liefst ook samen met hen die oplossingen in de praktijk vormgeven?

Ondersteuning van mantelzorgers

Provincie Groningen heeft CMO STAMM tevens gevraagd om mantelzorgers in de provincie te ondersteunen door middel van nieuws en informatie. Inwoners kunnen hiervoor naar de website www.mantelzorggroningen.nl. De nieuwsbrief van Mantelzorg Groningen van april 2018 biedt bijvoorbeeld inzicht aan inwoners en hun naasten hoe je mantelzorgtaken kunt verlichten.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X