Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Ouders krijgen zo de handvatten om hun eigen toekomst vorm te geven.

Toukomstplan; Kansen voor kinderen uit gezinnen in armoede

31 augustus 2020

1 op de 5 kinderen in Groningen groeit nog steeds op in armoede. Wij willen deze kinderen en hun ouders perspectief bieden. Door samen met het gezin te werken aan hun toekomst, met advies én met financiële hulp. De Voedselbank, Kledingbank Maxima en de Vakantiebank, Tinten Welzijn, Biblionet en CMO STAMM werken samen om duizend in (intergenerationele) armoede levende gezinnen duurzaam te ondersteunen. Dit initiatief binnen Toukomst gaat uit van één aanspreekpunt per gezin, precies zoals de gezinscoaches het aanpakken in Zuidoost-Drenthe en Hardenberg. Iedereen die bij kan dragen is uitgenodigd om mee te denken!

Toukomst is een gezamenlijk initiatief van Nationaal Programma Groningen en West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) en organisaties uit de provincie Groningen. Met Toukomst bouwen we aan plannen voor de toekomst van Groningen. De ideeën die we met Toukomst ophalen, vormen de basis voor een breed Toukomstbeeld.

Programma Toukomst voor ondersteuning gezinnen

Kinderen zijn belangrijk: elk kind dat opgroeit met vertrouwen in de toekomst, kan dat vertrouwen later doorgeven aan de volgende generatie. Maar kinderen kun je uiteraard niet los zien van het gezin. Daarom is er per gezin een plan met daaraan gekoppeld een ‘familievolgend budget’, zodat er snel gehandeld kan worden. De gezinsondersteuner/coach voert samen met het gezin de regie over dit budget. De gezinnen/kinderen die we helpen staan centraal, niet de regels en richtlijnen.

Ervaringsdeskundigen en maatwerk

We maken gebruik van ervaringsdeskundigen. Zij weten immers als geen ander hoe belangrijk het is dat iemand naar je luistert en in je gelooft. Bovendien kennen zij de praktijk. Samen
met alle betrokken partijen zoeken we naar wat het beste werkt. We leren van elkaar en toetsen de effecten. Ouders reiken we handvatten aan om hun eigen toekomst vorm te geven. En daarin is uiteraard ruimte voor hun eigen dromen, ideeën en wensen. Door die te verwezenlijken, bouwen ze aan een structureel betere toekomst voor zichzelf én hun kinderen. Deze manier van werken maakt oplossingen duurzamer. Want is het niet zo dat wat je zelf bedenkt, meer houvast biedt dan wat iemand anders je vertelt. Ons doel is: families in staat stellen hun eigen toekomst duurzaam te verbeteren.

Eropuit voor maximaal bereik

We willen zoveel mogelijk gezinnen bereiken. Dat doen we niet vanachter ons bureau. Daarom gaan we eropuit, we gaan naar voedselbanken, speeltuinen, bibliotheken, consultatiebureaus, huisartsen, supermarkten, spelotheken, inbrengwinkels en andere plaatsen. We maken daarbij dankbaar gebruik van de kennis van de ervaringsdeskundigen. We bedenken structurele oplossingen, experimenteren en zoeken regelruimte. Daarvoor is durf en lef nodig om de bureaucratie weg te nemen. We starten leerkringen met alle betrokken partijen om van experiment naar integrale aanpak te komen.

Lerend proces

Dit initiatief is een lerend proces, waarin we met overtuiging onze ervaringen delen.We nodigen iedereen die bij kan dragen van harte uit met ons mee te denken en te doen. Meer informatie vind je op www.toukomst.nl. Je kunt ook contact opnemen met g.vanheusden@tintentrainingenadvies.nl.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X