Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Zowel gemeenten als maatschappelijke instellingen lieten weten het belangrijk te vinden om bovenlokale thema’s op Drents niveau te onderzoeken.

Trendbureau Drenthe in ontwikkeling

29 november 2016

De provincie Drenthe heeft CMO STAMM gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de wensen en behoeften van een Drents Trendbureau. In de afgelopen maanden hebben er gesprekken plaatsgevonden met alle Drentse gemeenten en vele maatschappelijke instellingen, zoals de GGD, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, zorginstellingen en welzijnsorganisaties.

Breed draagvlak

Er is breed draagvlak voor een onafhankelijk Trendbureau in Drenthe. Zowel gemeenten als maatschappelijke instellingen lieten weten het belangrijk te vinden om bovenlokale thema’s op Drents niveau te onderzoeken. Er is behoefte aan het monitoren van en in gezamenlijkheid duiden van de resultaten.

Oriëntatie op inrichting

De komende periode staat in het teken van de oriëntatie op de inrichting van het Trendbureau. Dit doen wij samen met de belangrijkste stakeholders van het trendbureau; de Drentse gemeenten, provincie Drenthe en maatschappelijke instellingen, waaronder de GGD Drenthe. Thema’s die verband houden met de leefbaarheid in Drenthe worden verdiept om tot een kennisagenda te komen. Bijvoorbeeld leefbaarheid in relatie tot het sociale domein of in relatie tot burgerkracht en overheidsparticipatie. De bestaande Onderwijsmonitor en Leefbaarheidsmonitor zullen onderdeel van het op te richten Trendbureau worden.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X