Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Alleen samen maak je informele zorg toekomstbestendig!

Twee regio’s gezocht voor ontwikkeling vroegtijdige vormen van respijtzorg

8 februari 2019

Wij zoeken beleidsmakers en uitvoerende partijen in twee regio’s in de provincie Groningen om samen vroegtijdige vormen van respijtzorg te ontwikkelen en/of het aanbod te optimaliseren. Deze pilots geven handvatten om lichtere vormen van respijtzorg ook in andere regio’s te stimuleren. In jouw regio kan het al direct een structurele  match van vraag en aanbod opleveren!

Uitdagingen in de respijtzorg

Mantelzorg is intensief, zeker in combinatie met een baan of een eigen gezin. Als een mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig heeft, kan de zorg tijdelijk worden overgenomen. Dat heet respijtzorg.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het optimaal vormgeven van mantelzorgondersteuning, maar alleen samen maak je informele zorg toekomstbestendig! In jouw gemeente, instelling of wijk. Gemeenten, zorginstellingen, zorgverzekeraars, werkgevers en vele anderen voelen de uitdaging om respijtzorg op maat vorm te geven. Nog te vaak is respijtzorg het laatste redmiddel, terwijl het juist veel efficiënter en effectiever is om dit preventief en vroegtijdig in te zetten. Ruim voordat er zwaardere ondersteuningsmiddelen nodig zijn en mantelzorgers of zorgvrijwilligers dreigen uit te vallen. Maar hoe doe je dat? En hoe ga je om met de paradox dat mantelzorgers te weinig ondersteuning ervaren en dat aanbieders juist een onderbenutting van hun voorzieningen zien?

Wat kun je verwachten in de pilots?

In vier inspirerende sessies komen we met elkaar van een eenduidige visie tot een structureel en flexibel aanbod van respijtzorg in jouw regio. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoefte van de zorgvrager zelf en gebaseerd op de vraag van mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

Na jouw aanmelding kijken we samen welke bestaande of nieuwe partijen kunnen bijdragen om tot een structurele aanpak van respijtzorg te komen. Dat betekent ook dat we dan nadrukkelijk gaan kijken hoe we de vraag ophalen van mantelzorgers en zorgvrijwilligers in jouw regio. Misschien loopt er een zorginitiatief van waaruit respijtzorg meer kracht kan krijgen? Of misschien wil je bestaande vormen van respijtzorg uitbreiden naar andere doelgroepen binnen mantelzorg. Iemand met een partner met dementie vraagt vaak om iets anders dan iemand met een kind met een meervoudige beperking of met een verslaafde naaste.

Meld je aan!

Wil je in jouw regio in de provincie Groningen gezamenlijk lichtere vormen van respijtzorg stimuleren? Meld je aan of informeer naar de mogelijkheden bij Rika Ringersma. Aanmelden kan tot en met 15 februari 2019.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X