Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
Versnellingssessie

Luisteren naar inwoners, professionals en partners.

Ondanks de beperkingen die de coronacrisis het afgelopen jaar meebracht, helpt CMO STAMM geregeld organisaties om ideeën en meningen op te halen bij inwoners, professionals of partners. Daarbij zetten we soms de versnellingssessie in. Bijvoorbeeld om met inwoners nieuw erfgoedbeleid op te stellen of om met professionals en vrijwilligers de ontwikkelingen binnen een bibliotheek te evalueren. Elke keer met als doel om in een korte tijd, op een energieke maar ook gelijkwaardige manier, ideeën en meningen op te halen. 

Brainstorm in een snelkookpan

De Versnellingssessie is een doelgerichte een effectieve methode om in korte tijd ideeën te verzamelen en inzicht te krijgen in elkaars opvattingen en ervaringen. Eigenlijk is het digitaal brainstormen binnen een vastgestelde tijd. Iedere deelnemer neemt plaats achter een laptop en aan de hand van een vraag, stelling of onderwerp typt iedereen zijn of haar bijdrage in. De deelnemers kunnen op de bijdragen van anderen reageren en ideeën uitwisselen. Ook worden thema’s geprioriteerd. Deelnemers worden steeds uitgedaagd om hun antwoorden mondeling toe te lichten. Zo wordt direct duidelijk wat de achterliggende verhalen en overwegingen zijn. Aan het einde van de sessie heb je de verschillen en overeenkomsten helder in beeld.

De voordelen

Iedereen komt gelijkwaardig aan het woord en ieders inbreng weegt even zwaar. De deelnemers ondervinden geen hinder of beïnvloeding bij hun denkproces. (Gevoelige) onderwerpen kunnen anoniem besproken worden. Vaak worden deelnemers vanwege de werkvorm toch verleid om hun meningen ook nog toe te lichten. De combinatie van ingevulde antwoorden, mondelinge toelichting en non-verbale signalen zorgt voor een compleet, verdiepend verhaal. Deelnemers ervaren meer betrokkenheid bij het onderwerp en vinden de sessies over het algemeen leuk om aan deel te nemen.

Fysiek of online

Een Versnellingsessie kan tegenwoordig afhankelijk van de wensen fysiek, of online plaatsvinden. Het aantal deelnemers in de Versnellingssessie is maximaal 20 personen. We hebben goede ervaringen met heel uiteenlopende doelgroepen, van kinderen die wensen voor de leefbaarheid delen tot mantelzorgende ouderen. Een sessie duurt gemiddeld 2 uur. Naast de inhoudelijke voorbereiding en de getrainde procesbegeleiding verzorgen wij ook de techniek.

Enthousiast geworden? Neem dan contact met ons op!

De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs is gestart. Ook dit jaar waardeert de provincie Groningen het vrijwilligerswerk met vijf prijzen van elk 3.000 euro. Voor de 21e keer worden Groninger vrijwilligers door de provincie in het zonnetje gezet. De prijzen zijn te winnen in de categorieën ‘Cultuur’, ‘Zorg’, ‘Leefbaarheid’, ‘Jeugd’ en ‘Sport’. Een vrijwilligersorganisatie/-initiatief aanmelden kan tot 1 oktober via provinciegroningen.nl.

De Provinciale Vrijwilligersprijs is bedoeld voor organisaties en initiatieven die op een buitengewone, aansprekende en succesvolle manier met vrijwilligers werken. Daarmee wil de provincie het vrijwilligerswerk ondersteunen en laten zien dat iedereen die vrijwilligerswerk doet, een belangrijke bijdrage levert aan onze samenleving. Dit jaar reikt de provincie de prijs voor de 21e keer uit. CMO STAMM onderschrijft het belang van vrijwilligers in de provincie; zij verdienen de schijnwerpers. Ook dit jaar organiseren wij weer met veel enthousiasme de vrijwilligersprijs.

Inzet belonen

In onze provincie zijn heel veel groepen vrijwilligers actief. In de zorgsector en bij sportverenigingen bijvoorbeeld, maar ook in de dorpen en wijken spelen vrijwilligers een belangrijke rol bij het verbeteren van de leefbaarheid. Omdat de provincie vrijwilligerswerk voor en door jongeren in het bijzonder waardeert, wil zij ook hun inzet belonen.

Inschrijven tot 1 oktober

De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs start 1 september en sluit op 1 oktober. Daarna selecteert de jury tien genomineerden die op de website van de provincie Groningen worden gepresenteerd. Wie de jury wil helpen kan stemmen op deze genomineerden. Dat kan van 15 tot en met 31 oktober. Op 7 december worden de prijzen uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis.

CMO STAMM ondersteunt de provincie Groningen met de vrijwilligersprijs. Daarnaast helpen wij vrijwilligersorganisaties bij het vergroten van kennis en vaardigheden en helpen hen om duurzame samenwerkingen aan te gaan.

flyer Prov. vrijwilligersprijs Groningen 2021

 

flyer Prov. vrijwilligersprijs Groningen 2021

We stellen het zeer op prijs als je deze flyer zo veel mogelijk in jouw vrijwilligersnetwerk wilt verspreiden! Alvast heel erg bedankt. Wil je meer informatie, bel of mail ons!

Welke groep vrijwilligers verdient een compliment voor een onmisbare bijdrage aan een mooier en socialer Drenthe? Met ‘Hét compliment van Drenthe’ zet de Provincie Drenthe vrijwilligers in het zonnetje. ‘Hét compliment’ is bedoeld voor organisaties die op een buitengewone, aansprekende en succesvolle manier met vrijwilligers werken. Een vrijwilligersorganisatie aanmelden kan van 1 september tot 1 oktober via provincie.drenthe.nl/compliment.

Gedeputeerde Kuipers: “Wat ben ik blij met alle vrijwilligers in Drenthe! Er zijn zoveel Drenten die zich belangeloos inzetten voor anderen. Of het nu gaat om het samenbrengen van verschillende culturen, een club met diversiteit onder vrijwilligers, of het organiseren van activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht handicap of beperking. Vrijwilligers zijn echt van betekenis! Juist deze mensen zorgen ervoor dat activiteiten dóór kunnen gaan. Zonder vrijwilligers, geen bruisend Drenthe. Want samen zorgen we voor een sociaal en levendig Drenthe.”

Met ‘Hét compliment van Drenthe’ zet de provincie vrijwilligers in het zonnetje en krijgen zij een kans om wat extra’s te doen met 3.000 euro voor een vereniging, club, initiatief of organisatie in Drenthe. In 2021 is er in het bijzonder aandacht voor het thema ‘inclusie’. Dit thema komt uit de Sociale Agenda Drenthe. Elk jaar komt een ander thema uit deze Agenda aan bod.

Vorig jaar ontving stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe ‘Hét compliment van Drenthe’. Bekijk het item van RTV Drenthe.

Spelregels

Om in aanmerking te komen voor Hét compliment van Drenthe zijn spelregels opgesteld. De jury let op:

  • Maatschappelijke betekenis van het werk van de vrijwilligersorganisatie, club, vereniging of initiatief
  • De organisatie maakt structureel het verschil
  • De organisatie is inspirerend voor andere organisaties en voor vrijwilligers
  • De organisatie/initiatief is gevestigd en actief in de provincie Drenthe

Oud-genomineerden worden uitgesloten van deelname voor de duur van 3 jaar.

Meer informatie

CMO STAMM ondersteunt de provincie Drenthe met ‘Hét compliment van Drenthe’. Daarnaast helpen zij vrijwilligersorganisaties bij het vergroten van kennis en vaardigheden en adviseren hen bij het aangaan van duurzame samenwerkingen.

Bekijk de flyer Hét Compliment van Drenthe – waardering voor vrijwilligers.

We stellen het zeer op prijs als je deze flyer zo veel mogelijk in jouw vrijwilligersnetwerk wilt verspreiden! Alvast heel erg bedankt. Wil je meer informatie, bel of mail ons!

Ideeënbank Groningen en Nationaal Programma Groningen organiseren op donderdag 23 september de online Fondsenmiddag. Alle Groningers met een goed idee dat bijdraagt aan de toekomst van de provincie krijgen de gelegenheid om hun idee aan te presenteren adviseurs, regionale én landelijke fondsen. Zij kijken of het idee kansrijk is, geven tips en helpen op weg.

Vorig jaar organiseerde Nationaal Programma Groningen Fondsendagen voor initiatiefnemers die een idee instuurden bij Toukomst. Siem Jansen, directeur bij Nationaal Programma Groningen: “We merkten toen dat hier veel vraag naar was. In een mum van tijd zaten deze bijeenkomsten vol. Alle reden om opnieuw een Fondsensessie te houden en nu alle Groningers de gelegenheid te geven om hieraan deel te nemen. We willen goede ideeën voor Groningen stimuleren. Ook als ze niet direct aansluiten bij de doelstellingen en voorwaarden van het nationaal programma. De Fondsenmiddag kan daarbij helpen.”

Adviseurs, regionale én landelijke fondsen

Initiatiefnemers krijgen de gelegenheid om hun idee aan meerdere partijen te presenteren. Adviseurs van bijvoorbeeld Groninger Dorpen, Samenwerkingsverband Noord-Nederland, CMO STAMM en GroBusiness helpen hen bij het verder ontwikkelen van hun plannen of het zoeken naar financieringsmogelijkheden. Regionale en landelijke fondsen zijn aanwezig bij presentaties die passen bij hun doelstellingen.

Korte presentatie

In een korte presentatie van vijf minuten lichten Groningers online hun idee of project toe, waarop adviseurs en fondsen reageren. De organisatoren nemen na afloop contact op met de initiatiefnemers om eventuele vragen te beantwoorden en contactgegevens te delen.

Aanmelden

Groningers met een goed idee kunnen zich vóór maandag 13 september aanmelden via nationaalprogrammagroningen.nl/fondsendag. Hier staat ook meer informatie over de dag zelf en het aanmelden. Wacht niet te lang met aanmelden, er is ruimte voor dertig pitches.

Interview over de Fondsendag

Luister het interview over de Fondsendag terug bij RTV Noord, Karel op Noord. Het interview begint vanaf 16 minuten en 47 seconden.

Logo NPG en Ideeënbank Groningen

Het project ‘New Jobportunities 2.0’ wil honderd mensen in de Drents-Duitse grensstreek, die zowel zonder werk als uitkering zitten, begeleiden naar een opleiding of een nieuwe baan.

Lees het artikel Nieuw project in Drents-Duits grensgebied moet honderd niet-uitkeringsgerechtigden aan een baan of opleiding helpen van 22 juli 2021 bij het Dagblad van het Noorden

Bekijk de Flyer van het project New Jobportunities 2.0 voor herintreders

Bekijk de flyer van het project New Jobportunities 2.0 voor werkgevers

Deze week start New Jobportunities 2.0. Doel is het aanboren van de ‘stille reserve’, de groep mensen die nu niet werkt maar géén uitkering heeft. Het zijn zeer gemotiveerde arbeidskrachten die graag weer herintreden op de arbeidsmarkt. Niet omdat het moet, maar omdat ze dat willen. Dit vanuit de gedachte dat werken niet alleen een inkomen is, maar ook een vorm van zingeving.

De naam New Jobportunities 2.0 doet het al vermoeden. Het is een vervolg op een eerdere versie die zeer succesvol verliep. Toen werd 80% van de deelnemers begeleid naar een baan of beroepsopleiding in de Duits-Nederlandse grensregio. Vandaag start de campagne om de 100 werkzoekenden bij potentiële werkgevers onder de aandacht te brengen. Dat gebeurt onder meer door promotie via de klantmanagers van de betrokken gemeenten, Social Media berichten en diverse nieuwskanalen.

Grensoverschrijdende samenwerking

New Jobportunities is een samenwerking van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, het UWV, de Agentur für Arbeit Nordhorn, Zero to One, de Volkshochschule Meppen, het Rijnland Instituut en CMO STAMM.

Wethouder Joop Brink van de gemeente Coevorden is blij met deze samenwerking: “De grensoverschrijdende contacten zijn goed. Er zijn korte lijnen tussen de samenwerkende partijen die allemaal graag toewerken naar een 360 graden arbeidsmarkt. Eén arbeidsmarkt zonder grenzen.”

Baan of beroepsopleiding

Met New Jobportunities 2.0 willen de samenwerkende partijen 100 werkzoekenden uit de grensstreek van de provincie Drenthe en Landkreis Emsland begeleiden naar de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Werkzoekenden worden begeleid naar een beroepsopleiding, of een een baan bij ondernemers of overheidsinstellingen in de Duits-Nederlandse grensregio. Het gaat om werkgevers die op zoek zijn naar gemotiveerd personeel in de maakindustrie, ICT en/of zorg.

Regio Deal

Dit project is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe tot stand komen. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen. De samenwerkende partijen willen New Jobportunities ook na de subsidieperiode voortzetten door het bestaande netwerk te versterken.

Meer informatie

Ben je werkgever of werkzoekende? Bekijk de flyer van het project New Jobportunities 2.0 voor herintreders of de flyer van het project New Jobportunities 2.0 voor werkgevers.

Wie meer wil weten over New Jobportunities 2.0 kan kijken op:

partnerlogo's new Jobportunities 2.0

Aanleiding

CMO STAMM ontwikkelde samen met de provincie Groningen, de EDR (Ems Dollard Regio) en Landkreis Emsland een project voor arbeidstoeleiding van herintredende vrouwen van 35 tot 65 jaar in de Duits-Nederlandse grensregio in bijvoorbeeld de maakindustrie, ICT en/of zorg. Het project kreeg de naam Jobportunities en kende een looptijd van een half jaar (2014). Het vervolgtraject van het project New Jobportunities liep van 2017 tot en met 2018.

New Jobportunities 2.0 borduurt voort op de succesfactoren van het voorgaande project met 80% uitstroom naar een betaalde baan en/of een beroepsopleiding. New Jobportunities 2.0 ontwikkelt zich in 2021 door naar de fase waarin we 100 werkzoekenden (zowel mannen als vrouwen) begeleiden naar de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

New Jobportunities 2.0 biedt toegang naar een potentiële nog redelijk onbekende groep gemotiveerde werknemers. De ‘stille reserve’ is een naam voor de groep mensen die momenteel niet werkt maar géén uitkering heeft. Het zijn zeer gemotiveerde arbeidskrachten die graag weer herintreden op de arbeidsmarkt – niet omdat het moet – maar omdat ze dat willen. Werken is tenslotte niet alleen een inkomen, maar ook een vorm van zingeving.

Aanpak

De arbeidsmarkt is nog steeds in beweging, met name in Noord-Duitsland zijn er veel banen voor deze doelgroep: in de zorgsector, de detailhandel en de horeca. Het bieden van ondersteuning aan deze vrouwen zorgt voor empowerment en de betere grensoverschrijdende samenwerking blijkt goed te werken.

New Jobportunities helpt niet-uitkeringsgerechtigde herintreders bij het vinden van een baan en/of (vervolg)opleiding in het grensgebied Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Deelname is gratis. Samen bouwen we ook aan een grensoverschrijdend netwerk van werkgevers en werknemers. New Jobportunities 2.0 zorgt borging in bestaande netwerken, ook na de subsidieperiode.

Resultaat

Het project New Jobportunities 2.0 zorgt voor een succesvolle uitstroom van vrouwen uit Noord-Nederland en 1vrouwen uit Noord-Duitsland naar betaald werk in de grensregio. In de vorige editie vond 80% van de deelnemers een goede baan of vervolgopleiding.

* Het project New Jobportunities 2.0 is een samenwerking van de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe, het UWV, de Agentur für Arbeit Nordhorn, Zero to One, de Volkshochschule Meppen, het Rijnland Instituut en CMO STAMM. Dit project is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe tot stand komen. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen. Het project wordt gefinancierd uit Interreg VA-middelen.

partnerlogo's new Jobportunities 2.0

Aanleiding

CMO STAMM ontwikkelde samen met de provincie Groningen, de EDR (Ems Dollard Regio) en Landkreis Emsland een project voor arbeidstoeleiding van herintredende vrouwen van 35 tot 65 jaar. Het project kreeg de naam Jobportunities en kende een looptijd van een half jaar (2014). Mede dankzij de free publicity wist CMO STAMM 35 vrouwen te vinden, waarvan na werving en selectie 15 overbleven. Zij volgden een lesprogramma van circa 16 dagen, gingen samen op excursie en kregen empowerment aangeboden. Ze onderhouden regelmatig contact via Facebook, de onderlinge verbinding is sterk.

Aanpak

Dit project schept werkgelegenheid voor deze vrouwen. Herintredende, niet uitkeringsgerechtigde vrouwen kunnen nergens terecht, zijn soms gescheiden, hebben een (klein) weduwenpensioen of een man die kostwinner is.

De arbeidsmarkt is nog steeds in beweging, met name in Noord-Duitsland zijn er veel banen voor deze doelgroep: in de zorgsector, de detailhandel en de horeca. Het bieden van ondersteuning aan deze vrouwen zorgt voor empowerment en de betere grensoverschrijdende samenwerking blijkt goed te werken. Het project startte op 1 februari 2017 en liep tot en met 2018. Het werd gefinancierd uit Interreg VA-middelen.

Resultaat

In 2014 was er een succesvolle uitstroom van 7 dames direct na afloop van het project. Het project New Jobportunities zorgde in 2017 voor de succesvolle uitstroom van 10-15 vrouwen uit Noord-Nederland en 10-15 vrouwen uit Noord-Duitsland naar betaald werk in de grensregio. In deze editie vond 80% van de deelnemers een goede baan of vervolgopleiding.

* Het project “New Jobportunities” is onderdeel van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederlandgefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

logo's van de partners en opdrachtgevers van het grensoverschrijdend project New Jobportunities

Senioren hebben een andere kijk op wonen, welzijn en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. Zij maken de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met hun naasten. En juist dát maakt hun inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Daarom organiseert Denktank 60+ Noord vanuit de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen vanaf het najaar van 2021 een aantal cursussen over het thema Ouderenparticipatie rondom welzijn, wonen en zorg. De cursussen zijn in samenwerking met CMO STAMM en worden mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.

Onze ambitie

Onze ambitie is om zoveel mogelijk ouderen in de gelegenheid te stellen om in de nabije toekomst ook daadwerkelijk betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de dienstverlening aan Drentse Ouderen over welzijn, wonen en zorg! Van praten ‘over’ ouderen naar samen ‘mét’ ouderen!

Het cursusaanbod

  • Startbijeenkomst Introductie op ouderenparticipatie en ophalen wensen en behoeften vanuit ouderen zelf eind oktober 2021
  • Hoe werkt de zorg – begin 2022
  • Effectief communiceren – begin 2022 O.a.: Hoe kan de stem van de oudere zelf nu goed gehoord worden? En hoe kan een oudere zichzelf voorbereiden op het meepraten en meedoen in werkgroepen, beleidsvorming en dergelijke?
  • Verdiepende digitale themabijeenkomsten – jaarrond in 2022. De inhoud wordt nog nader bepaald. Onder andere door de inbreng van de ouderen. O.a.: Voor vormgeven en laten slagen van ouderenparticipatie bestaat geen kant-en-klaar recept. Het kost tijd, inspanning en wilskracht om goed samen te werken. Waar moet je rekening mee houden?

De eerste drie cursussen worden georganiseerd op een centrale en goed bereikbare plek in Drenthe. De exacte data en locatie volgen in de uitnodiging in september.

De jaarronde verdiepende themabijeenkomsten vinden digitaal plaats.

Dit cursusaanbod is voor ouderen kosteloos mogelijk dankzij een subsidie van de Provincie Drenthe.

Interesse?

Heb je interesse in het bijwonen van en/of vragen over de cursus? Je kunt je interesse hier aangeven. Hierna nemen we waar nodig contact op om nader kennis te maken en eventuele vragen te beantwoorden.

In september volgt de uitnodiging voor de startbijeenkomst waarna men zich definitief kan aanmelden. Alvast hartelijk dank en graag tot ziens!

Wil je de vooraankondiging ook verspreiden? GRAAG!

Vragen?

Meer informatie:

Over de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen is een integraal samenwerkingsverband voor alle (beleids)domeinen in welzijn, (medische) zorg en wonen. Onderstaande organisaties vertegenwoordigen de betreffende domeinen:

logo's van de partnerorganisaties

drentsezorgmetouderen.nl

43.000 jongeren in de provincie Groningen groeien op met een langdurig zieke, of gehandicapte, naaste. Wat kan een leraar doen om een leerling met mantelzorgtaken te ondersteunen?

Zo’n één op de vier jongeren tot 25 jaar groeit op met een langdurig zieke of gehandicapte naaste. Dit noemen we jonge mantelzorgers. Deze jongeren besteden gemiddeld anderhalf keer zo veel tijd aan extra taken thuis als andere kinderen. Deze zorg wordt door hen ‘gewoon’ gevonden, maar zorgt wel voor meer emotionele en mentale druk. Jonge mantelzorgers zijn vaker vermoeid, hebben meer last van stress en hebben minder tijd voor school. Sommige kinderen schamen zich ervoor, waardoor ze hun moeilijke thuissituatie niet snel delen met anderen.

In onze provincie gaat het regelmatig mis op scholen, ziet Rika Ringersma, coördinator van het netwerkteam voor jonge mantelzorgers. Ze hoort soms schrijnende verhalen. In een interview van RTV Noord vertelt ze over initiatieven die scholen kunnen ondernemen voor jonge mantelzorgers. Ook vertelt de 15-jarige Lienke Bakker uit Delfzijl over de zorg voor haar jongere broertje Matijs en waar zij tegenaan loopt als jonge mantelzorger.

 

Vrijwilligersorganisaties en verenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in dorpen, wijken en regio’s. Ze werken samen en ontplooien ontzettend veel initiatieven en activiteiten op gebied van sport, cultuur, welzijn, ontmoeting etc. Zelfs bij vraagstukken als eenzaamheid, armoede en integratie leveren vrijwilligers een belangrijke bijdrage. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf; het vraagt tijd, mensenkennis, organisatiekracht, samenwerking, creativiteit en nog veel meer.

Organisatiekracht versterken

Tussen 2016 en 2021 bood het project Sterk Vrijwilligerswerk inspiratie en ondersteuning aan vrijwilligers en verenigingen. Meer dan 600 vrijwilligersorganisaties en verenigingen uit de provincie Groningen maakten daar, dankzij steun van de Provincie Groningen, gebruik van. Er werd kennis gedeeld met vrijwilligers en er werden lokale samenwerkingsvormen ontwikkeld in dorpen en wijken. Organisaties leerden hoe ze vrijwilligers beter kunnen bereiken en kunnen binden. Maar ook welke organisatievormen hen kunnen helpen om toekomstbestendig te worden. De lokale krachten werden aangeboord en aangevuld waar dat nog was:

“Je kunt nou eenmaal niet verwachten dat vrijwilligers in een dorp alle onderwerpen beheersen. Soms heb je begeleiding nodig. (deelnemer Sterk Vrijwilligerswerk)”

Samenwerking

Doordat de ondersteuning werd georganiseerd door verschillende partners (Huis voor de Sport, Vereniging Groninger Dorpen en CMO STAMM) in de provincie Groningen kwamen verschillende expertises gemakkelijk bij elkaar. Vrijwilligersorganisaties werden zo op een integrale wijze nog beter op maat geholpen bij hun ondersteuningsvragen. Tijdens projectbesprekingen leerden de adviseurs bovendien van elkaars aanpakken en visie:

“Ik zag tijdens een van onze gezamenlijke workshops een hele leuke werkvorm over fondswerving. Die heb ik kunnen omzetten naar een werkvorm over vrijwilligersvacatures. Zo leren we ook van elkaar als professionals.”

Toekomst

De subsidie voor Sterk Vrijwilligerswerk loopt ten einde. Ook corona heeft een flinke impact gehad in financieel opzicht en ook op het aantal vrijwilligers. Uiteraard willen we de organisatiekracht in de Groninger dorpen en wijken behouden en versterken. Daarom zijn we in gesprek met bestuurders en beleidsmedewerkers over een mogelijk vervolg.

www.armoededrenthe.nl is vanaf nu beschikbaar voor iedereen die zich bezig houdt met het voorkomen en terugdringen van armoede en schulden. Op dinsdag 29 juni lanceerde gedeputeerde Hans Kuipers het kennisplatform. Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering, vertelde een boeiend verhaal over de vroegsignalering van schulden en Martin Kleiker en Grietje Kiers vertelden inspirerend over het project basisbanen in Assen.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Het grote aantal digitaal aanwezigen laat de betrokkenheid zien bij de aanpak van armoede in Drenthe. Het toont ook hoe belangrijk het is om op dit soort platforms samen te werken, kennis en ontwikkelingen te delen en van elkaar te leren. Het is een plek om te blijven te innoveren. Alles gericht op het sneller en beter helpen van onze inwoners.”

Presentaties

Kennisplatform Armoede Drenthe

Het terugdringen van armoede en schulden in Drenthe is een grote uitdaging. Dit vraagt aandacht en inzet van ons allemaal. Door regionaal kennis te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren met innovatieve oplossingen helpen we inwoners sneller en beter. Daarom is in opdracht van de provincie Drenthe, samen met partners, het Platform Armoededrenthe.nl ontwikkeld. Hiermee heeft iedereen die werkt aan het terugdringen van armoede of schulden in Drenthe toegang tot actuele kennis en lokale aanpakken.

Bij het platform zijn grote en kleine (maatschappelijke) organisaties aangesloten, waaronder de Drentse gemeenten, provincie Drenthe, welzijn- en zorgorganisaties, woningcorporaties, kredietbanken, bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties, ervaringsdeskundigen, CMO STAMM en Trendbureau Drenthe.

Heb je vragen of wil je een bijdrage leveren aan het kennisplatform? Neem gerust contact met ons op!

Samen de hardnekkige intergenerationele armoede in het Veenkoloniale gebied effectief aanpakken? Wat is daarbij voor jou een passend trainings- en scholingsaanbod? Heb jij wensen en ideeën? Help ons met het invullen van een paar vragen. Het invullen kost 5 á 7 minuten van je tijd.

We zijn benieuwd naar jouw opvattingen over een passend, interdisciplinair trainings- en scholingsaanbod m.b.t. het thema armoede (en schulden). Je krijgt in deze korte vragenlijst enkele vragen voorgelegd over scholing of training en jouw leerbehoefte en/of de in te schatten leerbehoeftes van je medewerkers en/of collega’s.

Ook zijn we benieuwd naar jouw mening over samen leren met collega-organisaties en hun medewerkers.

De flitspeiling staat tot 22 augustus open.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Logo Alliantie van Kracht

CMO STAMM is aangesloten bij het netwerk van de Alliantie van Kracht. Meer informatie over (en van) de Alliantie van Kracht vind je op de websites armoededrenthe.nl en armoedegroningen.nl

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X