Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Op tien verplichte vragen zijn alle gemeenten straks onderling goed te vergelijken.

Uitvoering cliëntervaringsonderzoek voor 29 gemeenten

14 juni 2016

Voor elf Drentse en achttien Groningse gemeenten verwerken CMO STAMM en het Sociaal Planbureau Groningen deze maand in totaal meer dan negenduizend vragenlijsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo. De uitkomsten van dit onderzoek worden vermoedelijk in september bekend gemaakt, nadat ze door de betreffende gemeenten zijn vastgesteld.

Alle gemeenten in Nederland zijn wettelijk verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek te houden onder inwoners die gebruik maken van de Wmo. Het huidige onderzoek gaat over 2015. Het moet bestaan uit tenminste tien landelijk voorgeschreven vragen. Daarnaast mogen gemeenten zelf vragen toevoegen. Op de tien verplichte vragen zijn alle gemeenten straks onderling goed te vergelijken. De onderzoeken in Groningen zijn uitgevoerd door Sociaal Planbureau Groningen, onderzoeken in Drenthe door CMO STAMM.

Meer informatie uit Groningen en Drenthe

Drie van de elf Drentse gemeenten leggen dit jaar alleen de tien verplichte vragen voor aan hun Wmo-cliënten. De overige 26 gemeenten uit Groningen en Drenthe hebben zo’n twintig extra vragen aan het onderzoek toegevoegd. Zij krijgen daarmee veel extra informatie over de ervaringen van hun Wmo-cliënten. Omdat deze gemeenten grotendeels dezelfde extra vragen voorleggen, zijn ze ook daarop onderling vergelijkbaar.

 

spg

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X