Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Ambitie en daadkracht gaan bij Klooster&Buren hand in hand.

Vaarwel voorzieningen, hallo eigen kracht

1 november 2015

Samen oud worden. De leefbaarheid versterken. Zelfvoorzienend zijn. En dat als bewoners regisseren. Een uniek burgerinitiatief van vijf Groningse buurdorpen: Kleine Huisjes, Hornhuizen, Molenrij, Kruisweg en Kloosterburen.

Met trots zetten bewoners hierbij de bijzondere kwaliteiten van hun woongebied in:
•    de rijke geschiedenis, monumentale panden en de historische grond,
•    de talenten, kennis en ervaring van de bewoners.

Kloosterburen en de omliggende dorpen horen bij krimpgemeente De Marne.
Het gebied telt bijna 1500 inwoners, 640 huishoudens. Pakweg een vijfde van de inwoners is jonger dan 18. Ontgroening en vergrijzing zetten hier de leefbaarheid onder druk.

Toch is het gebied naast kwetsbaar ook vooral kansrijk. Bewoners herkenden die kansen en pakten ze op. Bij het vormen van een visie en het ontwikkelen van een strategie is gezocht naar verbindende schakels in het gebied en naar dat wat mensen bindt. Alle domeinen die betekenis hebben voor de leefbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar onderling. Vanuit dat besef is een veelomvattend burgerinitiatief ontstaan, met grote ambities voor de toekomst.

De basis voor de initiatieven is gelegd door de stichting SintJan.
Zij zette al een reeks inspirerende projecten in gang:

  • De oude kloostertuin is in ere hersteld en is nu de plek waar dorpsbewoners ontwerpen, aanleggen, zaaien, planten, onderhouden en oogsten. Voor eigen gebruik, gezamenlijke maaltijden, en voor de verkoop;
  • De historische Nicolaikerk is overgenomen door het dorp en er worden plannen gemaakt voor renovatie, duurzame energie en een nieuwe invulling met veel activiteiten en ontmoeting;
  • Feestelijke opening van een zorgsteunpunt voor alle vragen en aanbod van hulp, steun en zorg voor elkaar;
  • Start gesprekken over het overnemen van het plaatselijke verzorghuis voor ouderen en verstandelijk gehandicapte bewoners;
  • Dorpsbewoners brengen hun inzet en hun activiteiten onder in een coöperatie. Afgelopen zomer richtten zij de Coöperatie Klooster&Buren op. Inmiddels telt de coöperatie meer dan 180 leden.

Fenna Bolding van CMO STAMM heeft de oprichting van de coöperatie begeleid. De bewoners  kozen deze organisatievorm voor hun initiatief. Ook professionals in de zorg die in het gebied werken – veelal ook bewoner – zijn betrokken. De coöperatie heeft afspraken gemaakt over samenwerking met maatschappelijke partners in het gebied, o.a. op het gebied van zorg.

Ambitie en daadkracht gaan bij Klooster&Buren hand in hand. En leiden tot klinkende resultaten.
De noden en de kracht van de gemeenschap zijn leidend. Dwars door de schotten heen. Het gaat om wonen èn zorgen èn ecologie èn cultuur èn economie. Alles is gericht op duurzaam samenleven voor alle generaties, met een regierol voor bewoners.

Meer weten of een keer praten over uw eigen plannen? We horen graag van u.

Publicatie CMO STAMM over coöperaties

Persbericht: www.volkskrant.nl/binnenland/in-kloosterburen-doen-ze-het-weer-zelf~a4018614/

 

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X