Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Op deze manier ontstaan diepgaande discussies en kunnen in korte tijd veel ideeën worden uitgewisseld.

De Versnellingssessie: Snel en Effectief ideeën verzamelen

18 januari 2019

Regelmatig organiseert CMO STAMM versnellingssessies voor diverse opdrachtgevers. Hiermee wordt in korte tijd veel informatie opgehaald over allerlei thema’s, van onderwijs en zorg tot de aardbevingsproblematiek.  Zo helpt een versnellingssessie letterlijk projecten te versnellen. En doordat de stem van alle betrokkenen meegenomen wordt, is het eindresultaat herkenbaar en breed gedragen. Misschien ook wat voor jouw organisatie?

Waar zijn versnellingssessies al ingezet?

CMO STAMM heeft al veel versnellingssessies georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen en met diverse doelgroepen. Niet alleen opdrachtgevers, maar ook deelnemers zijn enthousiast over deze manier van informatie verzamelen.  Zo gebruikt een woningcorporatie de versnellingssessie om bewoners beter te begrijpen en om begrip en draagvlak te creëren voor beleidskeuzes. Gemeenten zetten het in voor verschillende doelen, zoals in het project Jong Hoogeveen waar wordt gezocht naar een effectieve manier om jongeren schuldenvrij te houden en om van Hoogeveen een kindvriendelijke stad te maken. De versnellingssessie wordt dan ingezet met bewoners, vrijwilligers en professionals.

Wat gebeurt er in een versnellingssessie?

Een versnellingssessie is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij alle deelnemers digitaal een bijdrage leveren aan gedachtevorming. Tijdens een sessie zijn tien tot twintig deelnemers aanwezig. Zij beantwoorden gelijktijdig enkele stellingen of vragen. Een ervaren gespreksleider begeleidt vervolgend de discussie. Zo ontstaan diepgaande gesprekken en kunnen in korte tijd veel ideeën worden uitgewisseld. Een sessie duurt maximaal drie uur. Belangrijke uitkomsten van het gesprek, zoals afspraken, acties voor vervolgstappen en antwoorden op de meest gestelde vragen, worden na afloop gerapporteerd. Op basis van alle input (kwalitatief en kwantitatief; de gespreksinhoud en de antwoorden) kan vervolgens concreet advies gegeven worden over de mogelijke vervolgstappen.

De voordelen van een versnellingssessie

  • Een voordeel is het anoniem beantwoorden van vragen. De drempel om iets te delen ligt daardoor laag. Iedereen krijgt de kans om zijn of haar bijdrage te leveren. Oók de deelnemers die verbaal minder sterk zijn. Bovendien beïnvloeden deelnemers elkaar in eerste instantie niet, omdat iedereen de vragen individueel invult.
  • Gevoelige thema’s kunnen via deze methode goed behandeld worden.
  • Naast digitale interactie vindt ook een mondelinge discussie plaats. De deelnemers kunnen hun ingevulde antwoorden aanvullen en/of nuanceren. Deelname aan deze discussie is natuurlijk geheel vrijwillig.
  • Iedereen heeft een gelijke stem. De bijdrage van bewoners is net zo belangrijk als van professionals en ervaringsdeskundigen.

Geïnteresseerd? We helpen je graag!

CMO STAMM heeft veel ervaring in het inzetten van de  versnellingssessies. Onder een brede doelgroep en met enthousiaste opdrachtgevers en deelnemers. Wat heb je nodig?  Slechts een geschikte zaal met voldoende tafels en stoelen en een beamer! Wij zorgen vervolgens voor de laptops die speciaal aangesloten zijn op een eigen netwerk. Daarnaast zorgen we ook voor de inhoudelijke voorbereiding en de procesbegeleiding. Interesse? Neem dan contact op met Jessy Snip of Femke de Haan.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X