Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Met dit vervolgonderzoek willen we nader zicht krijgen op de impact die corona heeft op het leven van inwoners in Groningen en Drenthe. We gaan voortbouwen en verdiepen op het onderzoek van het voorjaar.

Vervolgonderzoek naar gevolgen coronacrisis voor inwoners van Groningen en Drenthe

2 oktober 2020

Dit voorjaar deden Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners in de provincies Groningen en Drenthe. Omdat het coronavirus ook de komende periode nog een grote invloed zal hebben op het dagelijks leven, krijgt dit onderzoek een vervolg. In november 2020 wordt een tweede vragenlijst over de gevolgen van de coronacrisis voorgelegd aan het Groninger en Drents Panel.

Velen van ons dachten, of hoopten, dat corona ons na de zomer niet meer zo strak in z’n greep zou hebben. Niets blijkt minder waar! Inmiddels zijn er weer extra landelijke maatregelen van kracht en weten we dat het coronavirus ons leven voorlopig nog flink zal beïnvloeden. Mede daarom blijven wij ons inzetten om de stem van de inwoners te laten horen. Het helpt provincie en gemeenten om beter in te spelen op de behoeften van alle inwoners in de regio.

Wat gaan we in het najaar onderzoeken?

De coronamaatregelen kunnen grote impact hebben op de kwaliteit van leven van mensen. Ook de economische gevolgen dienen zich aan, zoals (dreigend) baanverlies of verminderde inkomsten. Met dit vervolgonderzoek willen we nader zicht krijgen op de impact die corona heeft op het leven van inwoners in Groningen en Drenthe. We gaan voortbouwen en verdiepen op het onderzoek van het voorjaar. Wat zijn de effecten nu en op lange termijn? Welke sectoren worden er geraakt? Welke steun hebben mensen nodig om problemen op te lossen die door de coronacrisis zijn ontstaan of verergerd? Komt de zorg inmiddels weer op gang? Hoe gaat het nu met de mantelzorgers?

Begin november worden de ruim 7.000 leden van het Groninger Panel en ruim 1.600 Drentse panelleden hierover bevraagd. In december 2020 verwachten we de eerste uitkomsten van dit onderzoek te presenteren.

Wat weten we van de eerste golf?

In april van dit jaar hebben we via het Groninger en Drents Panel een eerste onderzoek gedaan naar de effecten van de pandemie en bijbehorende maatregelen. Hieronder een aantal van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek in het voorjaar:

  • Werk en inkomen: In april was 7% van de Drenten en 9% van de Groningers zijn werk of opdrachten al (grotendeels) kwijtgeraakt. Nog veel meer mensen maakten zich zorgen over hun werk of inkomen, of verwachtten hier problemen mee te krijgen. Met name zelfstandige ondernemers (in het bijzonder zzp’ers), ‘traditioneel kwetsbaren’, en werkende en studerende jongeren (18 tot 27 jaar) zijn zwaar geraakt.
  • Sociale contacten en meedoen: 79% van de Drenten en 70% van de Groningers sprak in april veel minder mensen dan voorheen; 74% van de Drenten en 59% van de Groningers gaven aan dat het sociale leven in hun buurt vrijwel stil lag. Met name jongvolwassenen (18-34 jaar) en mensen met gezondheidsproblemen bleken groepen waarbij bovengemiddeld vaak de eenzaamheid toenam tijdens de coronacrisis. Daarnaast bleek dat mensen die bang zijn om anderen te besmetten of om zelf besmet te raken, minder mensen spreken, vaker eenzaam en somber zijn, en vaker denken dat de gevolgen en maatregelen van de coronacrisis nog lang stand zullen houden.
  • Zorg: In april kreeg één op de vijf Groningers en Drenten naar eigen zeggen niet de (gezondheids)zorg die zij nodig hadden. Bij ongeveer 1 op de 10 verslechterde de gezondheid hierdoor. Ook voor veel mantelzorgers had corona grote gevolgen. Sommigen konden hun taken niet uitvoeren, anderen moesten juist extra hard werk.
  • Onderwijs: Een derde tot de helft van de ouders van schoolgaande of studerende kinderen en de 18+’ers die zelf onderwijs volgen in Groningen en Drenthe verwachtten dat corona tot onderwijsachterstanden of studievertraging zou leiden. Meer dan de helft zag problemen bij het behouden van de motivatie voor school of studie.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X