Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Laagdrempelig en flexibel vrijwilligerswerk kan bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen én bijdragen aan de leefbaarheid van Groningen.

Vier kansen voor vrijwilligersorganisaties in Groningen om vrijwilligers aan te trekken of te behouden

6 november 2023

Vrijwilligerswerk vormt een belangrijke hoeksteen van onze provincie. Toch hebben organisaties moeite met het vinden van vrijwilligers. Onder de noemer Vrijwilligers Groningen is afgelopen jaar onderzoek gedaan onder 253 vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties in provincie Groningen. Ook zijn 2.850 Groningers bevraagd over het wel of niet doen van vrijwilligerswerk. Een combinatie van de uitkomsten leidt tot een aantal feiten en kansen voor vrijwilligerswerk in Groningen.

Kans 1: Organisatie op orde

Een goede organisatie blijkt belangrijk voor vrijwilligersorganisaties. Na voldoening is het op orde zijn van de organisatie volgens de ondervraagden de belangrijkste voorwaarde om vrijwilligerswerk te doen (66%). De grote meerderheid van organisaties zegt hier echter geen hulp bij nodig te hebben (77%). Omdat het voor vrijwilligers zo belangrijk is, doen organisaties zich er goed aan nog eens stil te staan bij de vraag: Hebben we echt alles goed op orde?

Kans 2: Nooit te oud voor vrijwilligerswerk

Ongeveer 10% van de mensen die geen vrijwilligerswerk (meer) doet of niet (meer) actief in de buurt is geeft aan zich te oud te voelen. Op de vraag wat men het leukst vindt aan vrijwilligerswerk noemen ze bijna allemaal de sociale contacten. Zou laagdrempelig en flexibel vrijwilligerswerk bij kunnen dragen aan het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen én bijdragen aan de leefbaarheid van Groningen?

Kans 3: Incidenteel in plaats van structureel

Geen tijd hebben (42%) en niet gebonden willen zijn aan structurele taken (30%) zijn de belangrijkste redenen voor Groningers om geen vrijwilligerswerk te doen. Zouden mensen die niet elke week vaste taken willen uitvoeren wel bereid zijn af en toe te helpen? Kunnen organisaties een toegankelijkheid creëren waarbij mensen zich kunnen inschrijven om in bepaalde periodes vrijwilligerswerk te doen?

Kans 4: Betrek jongeren bij vrijwilligerswerk

Bijna de helft van de vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties (47%) vindt dat jongeren minder bereid zijn vrijwilliger te worden en 68% zou graag meer jongeren willen aantrekken. Het klopt dat jongvolwassen (40%) minder vaak vrijwilligerswerk doen dan 65-plussers (54%). Geen tijd hebben is de belangrijkste reden om geen vrijwilligerswerk te doen, maar ook andere redenen spelen mee. Jongvolwassenen geven bijvoorbeeld veel vaker aan geen vrijwilligerswerk te doen omdat ze geen idee hebben waar ze een bijdrage aan kunnen leveren. 25% van de jongvolwassenen die geen vrijwilligerswerk doet geeft dit als reden, tegenover 8% van de 65-plussers. Zouden jongvolwassenen sneller vrijwilligerswerk doen als ze rechtstreeks gevraagd worden of als het duidelijk is waar en hoe ze kunnen helpen? Want ook jongeren geven aan graag verschil te willen maken en er toe te willen doen.

Vrijwilligers Groningen

De organisaties achter Vrijwilligers Groningen, Groninger Dorpen, Huis voor de Sport Groningen, CMO STAMM en KultuurLoket vinden het belangrijk om mensen die zich inzetten als vrijwilliger te ondersteunen. De Provincie Groningen maakt dit mogelijk.

Onder de noemer Vrijwilligers Groningen geven de organisaties gezamenlijk ondersteuning op maat, organiseren ze kennis- en leersessies op allerlei onderwerpen voor de huidige besturen en andere vrijwilligers en initiëren ze waarderingsacties.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X