Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Hoe blijven de dorpen vitaal en hoe kunnen overheden daarin ondersteunen? Wat kan snel internet bijvoorbeeld betekenen voor onderwijs en zorg in de dorpskernen? Dit zijn vragen waar het over gaat.

Vitale Dorpen in Drenthe

9 juni 2022

Brede welvaart gaat in essentie over het welzijn van mensen. Dat betekent dat er doelen worden nagestreefd op het gebied van gezondheid, onderwijs en een goede kwaliteit van de leefomgeving. Met de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werken we samen met zes gemeenten, de provincie en het Rijk aan deze opgaven voor één van de mooiste regio’s van Nederland. Nog deze zomer start de Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe met nieuwe projecten. Eén daarvan is het cross-over project Vitale Dorpen.

Cross-over

De Regio Deal werkt doelgericht aan de bovengenoemde opgaven binnen de aangewezen pijlers Werken, Wonen en Welzijn. Bij het nieuwe project Vitale Dorpen is een duidelijke cross-over, dat gaat over zowel Wonen als Welzijn. De Regio Deal wil dorpen leefbaar houden en een plek laten zijn waar jong en oud plezierig kunnen samenleven. “Hoe blijven de dorpen vitaal en hoe kunnen overheden daarin ondersteunen? Wat kan snel internet bijvoorbeeld betekenen voor onderwijs en zorg in de dorpskernen? Dit zijn vragen waar het over gaat”, vertelt Saskia Duursma van CMO STAMM, één van de partners binnen het project. “We onderzoeken welke elementen in meerdere dorpen werken, zodat deze aan andere dorpen en gemeenten kunnen worden overgedragen.”

“De eerste dorpen zijn gestart met het ondersteuningsaanbod, we gaan nu met de volgende fase starten, zodat we nog meer dorpen en buurten in de regio helpen om vitaler te worden.”

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Meer informatie over de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe en alle projecten, is te vinden op: www.regiodealzuidoostdrenthe.nl.

logo Regio Deal

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X