Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Begin 2022 start een nieuw adviestraject voor dorpen binnen de Regi Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Het adviestraject helpt dorpen om de leefbaarheid op peil te houden. Aanmelden kan vóór 10 januari.

Vitale Vijfsterrendorpen en -buurten in de regiodealgemeenten in Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg

22 december 2021

In samenwerking met BOKD, de sociale agenda van de provincie Drenthe, Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg en diverse andere Drentse samenwerkingspartners ondersteunt CMO STAMM inwoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het op peil houden van de leefbaarheid van dorpen en wijken. We experimenteren met nieuwe democratische vormen en in de eerste periode van 2021 zijn drie pilotgemeenten gestart, namelijk Tynaarlo, Aa en Hunze en Coevorden. In het kader van deze samenwerking delen wij graag mooie ontwikkelingen en initiatieven die te maken hebben met inwonerskracht in Drenthe.

Vijfsterrendorpen

Op 19 mei en 16 juni 2021 zijn twee (online) bijeenkomsten georganiseerd over de vitaliteit van dorpen en buurten uit de Regio Zuid- en Oost-Drenthe inclusief de gemeente Hardenberg uit de provincie Overijssel. Hier zijn de objectieve data en subjectieve beleving van de leefbaarheid bij elkaar gebracht. De door BOKD vormgegeven Vijfsterrenmethodiek moet ervoor zorgen dat de beleving beter wordt toegelicht. Deze Vijfsterrenmethodiek gaat uit van vijf met elkaar samenhangende sociale pijlers van de gemeenschap. Dit zijn:

  1. Identiteit en cultuur
  2. Verenigingsleven en ontmoeting
  3. Zelforganisatiekracht
  4. Omzien naar (zorgen voor) elkaar
  5. Leren van elkaar

Deelnemers zagen verbeterpunten op de pijlers ‘Omzien naar elkaar’ en ‘Leren van elkaar’, gevolgd door de pijler ‘Verenigingsleven en Ontmoeting’.

Meld je aan voor 10 januari 2022

Alle dorpen in de regiodealgemeenten zijn welkom om zich aan te melden voor een adviestraject voor de Vijfsterrenmethodiek. Dat kan een adviestraject zijn voor de complete Vijfsterrenmethodiek, of voor een thema van één van de vijf sterren. Je kunt je belangstelling kenbaar maken door voor 10 januari 2022 een mail te sturen naar s.duursma@cmostamm.nl of l.hummel@bokd.nl. Eind januari 2022 kunnen we dan een intakegesprek plannen met de dorpen die belangstelling hebben.

Een mooie samenwerking

Het samenspel tussen burgers en overheid (ook wel democratische vernieuwing) en het versterken van bewonersinitiatieven zijn twee van de speerpunten binnen het thema Leefbaarheid van de Sociale Agenda. Een programma dat wordt uitgevoerd door CMO STAMM en de BOKD. Beide partijen hebben elkaar gevonden in het gezamenlijk uitvoeren van een programma met een aantal dorpen die willen werken aan de vitaliteit en de leefbaarheid. In een team van vier personen (medewerkers van Gemeenten Coevorden en Aa en Hunze, CMO STAMM en BOKD), het team Vitale Dorpen.

Binnen de Regio Deal zijn de ontwikkelteams wonen en welzijn op zoek naar antwoorden op de vragen over de vitaliteit van dorpen en buurten en het langer thuis wonen. Hierbij komen vragen aan de orde over de samen-redzaamheid en de aanwezige voorzieningen op dorps- en buurtniveau.

Binnen de Regio Deal zijn de ontwikkelteams wonen en welzijn op zoek naar antwoorden op de vragen over de vitaliteit van dorpen en buurten en het langer thuis wonen. Hierbij komen vragen aan de orde over de samen-redzaamheid en de aanwezige voorzieningen op dorps- en buurtniveau. Welke behoeften en ambities leven hier? Hoe kunnen de gemeenten invloed hebben op de leefbaarheid van de dorpen en buurten?

Meer weten?

Lees meer over de Vitale dorpen en buurten in Drenthe en Hardenberg.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X