Cliënten en hun ouders of verzorgers geven zelf feedback op de dienstverlening op een manier die past bij hun leefwereld.

Voorbereidingen cliëntervaringsonderzoek Jeugd Heerenveen in volle gang

18 juni 2019

Gemeente Heerenveen wil inzicht in hoe de cliënten en hun ouders de dienstverlening van de gemeente ervaren. Het gaat daarbij om de individuele hulp en begeleiding door de gemeentelijke medewerkers zelf en de doorverwijzing door het gemeentelijke team naar passende hulp door derden. Begin 2019 is CMO STAMM begonnen met het ontwerp van een cliëntervaringsonderzoek Jeugd voor Heerenveen. Binnenkort worden de eerste cliënten benaderd om deel te nemen aan het onderzoek.

Laagdrempelig

Het doel is om de cliënten en hun ouders of verzorgers zelf feedback te laten geven op de dienstverlening op een manier die past bij hun leefwereld. De ervaring leert echter dat vooral jongeren moeilijk bereikbaar zijn als het gaat om onderzoek. Daarom werkt CMO STAMM samen met een procesgroep, waarin de gemeente en verschillende aanbieders zitten, aan een laagdrempelige online onderzoekstool. De cliënten en hun ouders ontvangen na de intake bij gemeente Heerenveen een korte vragenlijst en bij het afronden van de zorg/begeleiding opnieuw. De aanbieders, die deelnemen aan de procesgroep, hebben besloten om met dezelfde vragenlijst te gaan werken. De vragenlijst is gemakkelijk en snel in te vullen via de telefoon of tablet. In de vragenlijst wordt zo veel mogelijk gebruikt gemaakt van emoticons en symbolen.

Verdiepend onderzoek

Naast de vragenlijst vindt verdiepend onderzoek plaats door middel van interviews met cliënten en ouders of verzorgers. De resultaten uit de vragenlijst, via de app, bieden input voor de verdiepende interviews. Zo kan het verhaal achter opvallende resultaten verder geanalyseerd worden.

Resultaat

Uiteindelijk bieden we gemeente Heerenveen en aanbieders, op basis van de onderzoeksresultaten, concrete aanbevelingen waarmee ze hun dienstverlening kunnen verbeteren en de jeugd in Heerenveen nog beter kunnen ondersteunen.

Meer informatie

Interesse in het onderzoek of vragen over de mogelijkheden als het gaat om cliëntervaringsonderzoek? Neem contact op met Iris Holman.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

groepsfoto van de excursie van Weekendschool Oldambt naar het Groninger Museum

Onbetaalbaar

5 april 2018

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

Informatie m.b.t het Coronavirus

Wat een impact heeft het coronavirus op onze samenleving! Onze eerste prioriteit is dat we het virus helpen indammen. Daarom volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM. En we letten een beetje extra op de mensen in onze omgeving.

Ons werk gaat zo veel mogelijk door. We kijken, natuurlijk samen met jullie, naar creatieve manieren waarop dat kan. Onze collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis. Daar zijn ze via mail en telefoon gewoon bereikbaar. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we verdere verspreiding van het virus beperken. We vragen je begrip voor onze maatregelen en wensen je sterkte en creativiteit om deze tijd goed door te komen. Met elkaar kunnen we het.

X