Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Vrijwilligers Centraal ondersteunt op maat, experimenteert met verschillende organisaties naar innovatieve maatregelen, zet vrijwilligers in het zonnetje en organiseert kennis- en leersessies.

Groningse vrijwilligers staan centraal? Vul s.v.p. de enquête in!

25 januari 2023

Momenteel gaan vele dorpsorganisaties (zoals jullie vereniging of stichting) door een onzekere en lastige tijd. We snappen heel goed dat jullie nu vooral bezig zijn met zaken zoals jullie financiën, vooral omtrent de energiekosten. Daarnaast zitten jullie wellicht al langer met het vraagstuk rondom vrijwilligers. Over dit laatste onderwerp willen we jullie graag bevragen, om jullie beter te kunnen helpen met dit vraagstuk.

Graag nodigen we je vanuit Huis voor de Sport Groningen, Groninger Dorpen, KultuurLoket en CMO STAMM uit om een enquête in te vullen vanuit het project Vrijwilligers Centraal. De enquête gaat over jullie ervaringen met vrijwilligers. Vrijwilligers zijn al die mensen die zich binnen jullie vereniging of stichting zich inzetten, zonder daarvoor een financiële vergoeding te ontvangen. Ze kunnen wellicht wel een vrijwilligersvergoeding ontvangen, maar ze staan niet op jullie loonlijst en worden niet ingezet als zzp-er.

De vragen die we aan jullie stellen gaan vooral over wie bij jullie zoal vrijwilliger is, hoe de vrijwilliger door jullie gewaardeerd wordt, en of het voor jullie lastig of juist gemakkelijk is om aan nieuwe vrijwilligers te komen. Ook vragen we waar vanuit jullie organisatie behoefte aan is op het gebied van kennisdeling en ondersteuning. De enquêtevragen worden vaak gesteld in stellingen.

Alvast erg bedankt voor het invullen van de enquête! Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben over deze vragenlijst, of over het project Vrijwilligers Centraal, neem dan vooral contact op.

Project Vrijwilligers Centraal

Project Vrijwilligers Centraal vindt het belangrijk om mensen die zich inzetten als vrijwilliger in het zonnetje te zetten. Daarom zijn initiatiefnemers Provincie GroningenGroninger DorpenHuis voor de Sport GroningenCMO STAMM en KultuurLoket deze acties gestart.

Zij geven de komende maanden onder de noemer Vrijwilligers Centraal ondersteuning op maat, experimenteren met verschillende organisaties naar innovatieve maatregelen, zetten vrijwilligers in het zonnetje en organiseren kennis- en leersessies op allerlei onderwerpen voor de huidige besturen en andere vrijwilligers.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X