Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Investeren in de veerkracht van jonge mantelzorgers loont. Dat begint bij het leggen van contact met deze kinderen en jongeren.

Weer kind zijn? Daar zorgen we samen voor!

26 oktober 2020

Een zieke vader die bijna sterft? Een broer die gokverslaafd is? Of een zus met een beperking of psychische problemen? Een kwart van de Nederlandse jeugd groeit op met iemand die zorg nodig heeft. Vaak nemen zij verantwoordelijkheden op zich die hun leeftijdgenoten nog lang niet hoeven te nemen. Het empathisch vermogen en verantwoordelijkheidsgevoel is een verrijking voor hun latere leven. Wat zij soms missen, is het gevoel om weer kind te zijn. Vooral nu, vanwege de COVID-19 crisis. Hoe kunnen wij hen dat gevoel in de provincie Groningen bieden? Dat was de centrale vraag van de online inspiratiebijeenkomst Weer kind zijn? Daar zorgen we samen voor!

De wereld van jonge mantelzorg

Tijdens deze online inspiratiebijeenkomst nam het provinciale Kernteam JMZ Groningen deelnemers mee in de wereld van een jonge mantelzorger. Dit is een wereld waarin kinderen en jongeren graag zo normaal mogelijk willen zijn.

Jonge mantelzorgers willen vooral kind zijn, met vrienden zijn, naar school gaan of lekker sporten. Soms lukt dat alleen niet, omdat een kind zich zorgen maakt om zijn zieke broer of zus. Of een jonge mantelzorger is thuis nodig, waardoor hij nooit zomaar naar vrienden kan. Maar soms is er ook sprake van schaamte waardoor contact leggen met leeftijdgenoten moeilijk is. Dat speelt vooral als iemand in het gezin verslaafd is of psychische problemen heeft.

De druk op jonge mantelzorgers wordt in deze COVID-19-tijd groter. Sommigen zijn bang om hun familielid te besmetten en durven niet naar school, anderen ervaren thuis juist toenemende spanningen. Er is oog nodig voor risico’s zoals: schooluitval, stoppen met studie, zorgen voor familielid in plaats van een. eigen carrière nastreven etc. Uit onderzoek blijkt dat veel risico’s al in een vroeg stadium te voorkomen zijn. Investeren in de veerkracht van jonge mantelzorgers loont. Dat begint bij het leggen van contact met deze kinderen en jongeren.

Direct contact is een voorwaarde

CMO STAMM coördineert het kernteam JMZ Groningen. Dit is een provinciaal dekkend netwerk van partners die met jonge mantelzorgers werken. Op lokaal niveau organiseren de betrokken partijen diverse activiteiten met en voor deze doelgroep, bieden ze informatie en advies aan iedereen die wat voor deze groep kinderen en jongeren wil betekenen en werken ze op provinciaal niveau samen om de veerkracht van jonge mantelzorgers te versterken. De praktijk leert dat direct contact met jonge mantelzorgers alleen mogelijk is als er sprake is van een vertrouwensband. Een vertrouwensband moet je kweken en begint bij contactlegging met kinderen en jongeren in algemene zin. Leraren, jongerenwerkers, buurtsportcoaches en vele anderen hebben dit contact. Door juist met deze partijen samen te werken, zijn jonge mantelzorgers vindbaar.

Een kwart van de Nederlandse jeugd groeit op met iemand die zorg nodig heeft. Dat is 1 op de 4 kinderen of jongeren. Ken je een jonge mantelzorger? Beleidsmakers, jeugdteams, sociale teams, hulpverleners, onderwijsinstellingen, leerplichtambtenaren, huisartsen, sport- zorg- en culturele instellingen in de provincie Groningen die met of voor kinderen en jongeren tot 18 jaar werken, het kernteam JMZ Groningen zoekt heel graag de samenwerking met je op! Of maak vooral gebruik van alle expertise wat er binnen het kernteam is!

Meer informatie

Rika Ringersma,

Adviseur en provinciale coördinator Kernteam JMZ Groningen

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X