Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Met behulp van praktijkvoorbeelden, kennis en kunde van de deelnemers en inzichten uit de wetenschap wordt onderzocht welke oplossingen werken in de eigen lokale context.

Werkplaats Schouders Eronder Emmen over energiearmoede

22 december 2022

Afgelopen najaar startte de gemeente Emmen met een Werkplaats Schouders Eronder over energiearmoede. Dit is een werkvorm van maximaal acht bijeenkomsten waarin lokale en regionale ketenpartners samen werken aan een vraagstuk. In Emmen staan twee vraagstukken centraal, met een focus op zowel korte als lange termijn. Op korte termijn denken deelnemers na over de vraag hoe ze de inwoners die te maken krijgen met energiearmoede kunnen bereiken. Op lange termijn zoeken ze naar meer duurzame oplossingen rondom woon- en energiegebruik.

CMO STAMM is gevraagd om deze werkplaats als onafhankelijke procesbegeleider mede te organiseren, samen met een andere procesbegeleider en José Smale – beleidsmedewerker en programmamanager vanuit de gemeente Emmen. Hiervoor volgde onze adviseur een tweedaagse training om de methode van Schouders Eronder onder de knie te krijgen. Deze methode bestaat uit een tien-stappenplan dat helpt om complexe vraagstukken stap voor stap aan te pakken en lerend te oefenen. Met behulp van praktijkvoorbeelden, kennis en kunde van de deelnemers en inzichten uit de wetenschap wordt onderzocht welke oplossingen werken in de eigen lokale context.

Er kan meer dan je denkt

In Emmen is een brede groep stakeholders betrokken bij de werkplaats, waaronder woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties, beleidsadviseurs, welzijnsorganisaties, uitvoerders van de participatiewet en huishoudelijke hulp, en energiecoaches. Samen inventariseren de deelnemers de knelpunten rondom het vraagstuk en werken ze aan verbetering van de dienstverlening in hun werkgebied op basis van concrete acties.

Zo wordt in de gemeente Emmen in samenwerking met de werkplaats Schouders Eronder de publiekscampagne ‘Er kan meer dan je denkt’ gelanceerd. Binnen de gemeente is namelijk een breed palet aan voorzieningen voorhanden. Met de publiekscampagne hoopt Emmen inwoners tijdig te bereiken. Daarnaast denken de deelnemers van de werkplaats mee over vindplaatsen en andere promotiekanalen om inwoners te bereiken.

Noodfonds

Ook heeft de gemeente aangekondigd vanaf januari 8 miljoen euro vrij te maken voor de aanpak van energiearmoede. Dit noodfonds is bedoeld voor inwoners en organisaties die hun energierekening niet kunnen betalen. Meer dan de helft is beschikbaar voor verenigingen en maatschappelijke gebouwen, bijvoorbeeld om de kachel aan te kunnen houden bij buurthuizen of sportclubs. Verder zijn er zestig energiecoaches beschikbaar die op huisbezoek gaan bij inwoners die energietoeslag aanvragen voor advies bij het verlagen van hun energieverbruik.

Werkplaatsen van Schouders Eronder

De werkplaatsen van Schouders Eronder worden gefaciliteerd door o.a. Divosa, VNG, Sociaal Werk Nederland en de NVVK. Meer weten? Kijk dan eens op de website van Schouders Eronder.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X