Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het bij elkaar brengen van mantelzorgers die elkaar niet kennen, creëert nieuwe relaties en levert zelfs nieuwe vrijwilligers op.

Werksessie informele zorg levert gezamenlijke toekomstbeelden

9 juli 2018

Op 21 juni 2018 zette ruim dertig experts op het gebied van informele zorg samen met CMO STAMM een eerste gezamenlijke stap naar oplossingsrichtingen voor een gezonde toekomst van Mantelzorg en Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen. De werksessie leverde verschillende perspectieven op door de brede samenstelling van de groep: bestuurders, beleidsmedewerkers, zorg professionals, mantelzorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties.

Stijgende vraag naar mantelzorgers & vrijwilligerszorg; dalend aanbod?

De werksessie pakte een urgente uitdaging in de informele zorg bij de kop: De stijgende vraag naar mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg, terwijl er sprake lijkt van dalend aanbod. Door vergrijzing en ontgroening lijkt er sprake van een toenemende mismatch in de bevolkingssamenstelling. Tegelijkertijd is de verwachting dat steeds meer inwoners elkaar met zorgvragen helpen (participatiesamenleving). De druk op informele zorg neemt dus toe. Een complex probleem met vele verschillende perspectieven.

Werksessie levert gemeenschappelijke toekomstbeelden

CMO STAMM nam de deelnemers in de werksessie mee in de demografische en beleidsmatige ontwikkelingen die effect hebben op mantelzorg en vrijwillige inzet in de zorg. Daarna zijn de deelnemers aan de slag gegaan met het formuleren van een gemeenschappelijk perspectief. Een gezamenlijke droom voor de informele zorg in de provincie Groningen; een ‘stip op de horizon’.

In de werksessie zijn gemeenschappelijke toekomstbeelden ontstaan waarin vrijwilligerswerk ‘cool’ is, professionals in Groningen bekend staan als verbinders en waarin een toekomstcoach je helpt om tijdig na te denken over wat je zou willen als je later zorg nodig hebt.

Uitwisseling succesfactoren

In de werksessie wordt ook aandacht gegeven aan alle kennis en ervaring die aanwezig is. Door het uitwisselen van succesfactoren waarmee je zaken in gang krijgt als individuele medewerker van een organisatie. Praktische voorbeelden waaruit blijkt dat je ook zelf kunt doen wat nodig is door over de schaduw van je eigen organisatie heen te stappen en nieuwe verbindingen te leggen. Zo vertelde één van de deelnemers hoe het bij elkaar brengen van mantelzorgers die elkaar niet kenden nieuwe relaties creëerde en zelfs nieuwe vrijwilligers had opgeleverd.

Opvallend in alle ervaringen zijn de terugkerende punten:

  • Goed luisteren en een ander het gevoel geven dat hij/zij er toe doet (en dit ook uitstralen);
  • Niet oordelen, maar aansluiten, contact maken en oprecht zijn;
  • Overstijgend denken, spontaniteit en dingen oppakken als vanzelfsprekendheid;
  • Mensen bij elkaar brengen, verbindend vermogen hebben, doelgericht.

>> Lees het verslag van de werksessie Informele zorg

Vervolg

Hoewel iedereen ervan overtuigd is dat we met elkaar verantwoordelijk zijn om aan een gezonde toekomst voor mantelzorg en vrijwilligerswerk te werken, zien we met elkaar ook het gevaar van ‘in cirkels met elkaar blijven praten’. De grootste uitdaging om onze dromen te kunnen verwezenlijken ligt hiermee in het doorbreken van deze cirkel. Hoe komen we met elkaar tot echte vervolgstappen om onze dromen te kunnen realiseren?

Deze werksessie leverde aanknopingspunten waar we mee verder kunnen! CMO STAMM gaat op basis hiervan nog dit jaar concrete vervolgstappen zetten.

>> Bekijk de feiten en cijfers over informele zorg in de provincie Groningen

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X