Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Tel mee met Taal richt zich op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen.

Winnaars wedstrijd laaggeletterden ‘Vanzelfsprekend’ bekend!

5 april 2018

Voor de wedstrijd ‘Vanzelfsprekend’ van Tel mee met Taal hebben wij met Team Abracadabra en Team Winschoten een oplossing bedacht voor de problemen waar laaggeletterden in het dagelijks leven tegenaan lopen. Team Abracadabra uit Hoogeveen en Team Actief in Arnhem zijn de gelukkige winnaars van de wedstrijd ‘Vanzelfsprekend’ van Tel mee met Taal.  Tel mee met Taal stelt geld beschikbaar voor de uitvoering van de winnende ideeën. 

Winnaar publieksprijs

Ons team Abracadabra krijgt de publieksprijs met het idee voor een testpanel waarmee brieven van gemeentelijke instanties getoetst worden op ingewikkelde taal.  De winnende pitch van team Abracadabra is online terug te bekijken. Alle stemmers hartelijk bedankt!

Winnaar vakjuryprijs

Team Actief in Arnhem krijgt de vakjuryprijs met hun idee voor ‘de hulpknop’. De hulpknop geeft laaggeletterden bij binnenkomst in het gemeentehuis de mogelijkheid om persoonlijke hulp te krijgen. De keuze is gemaakt op basis van creativiteit, realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid op meerdere locaties in Nederland.  ‘We vinden dat jullie enorm goed na hebben gedacht over hoe de dienstverlening bij gemeentes beter kan’, aldus vakjury-lid Inge Vossenaar (OCW).  Ook de winnende pitch van team Actief is online terug te bekijken.

Alle teams

De vakjury: ‘We hebben enorm genoten van alle ideeën die in vaak originele filmpjes waren gepresenteerd. We gaan nu kijken hoe we de beste ideeën met deze groepen verder kunnen ontwikkelen’. Naast de winnende ideeën kun je ook de andere inzendingen nog bekijken op de website van Tel mee met Taal: Team Fryslân, Team Winschoten, T-team Achterhoek, Heel Brabant Leert, Breinstormers Brabant, Routehorloge Gelderland, Hulpknop Gelderland, Het Sprekende Medicijnetiket Rotterdam. Bekijk alle ideeën terug.

Het project ‘Vanzelfsprekend’ is onderdeel van het landelijk actieprogramma Tel mee met Taal en wordt uitgevoerd door landelijk kenniscentrum Movisie. Movisie werkt hiervoor samen met vier partnerorganisaties: Partoer, Spectrum, Zorgbelang en CMO STAMM, die op lokaal en regionaal niveau de groepen hebben begeleid.

Het vervolg

Met het winnen van de publieksprijs zal het idee van team Abracadabra verder worden ontwikkeld en uitgevoerd. Samen met CMO STAMM zal het team tussen april en oktober deze uitwerking verder vorm gaan geven.

Landelijk actieprogramma

Tel mee met Taal richt zich op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen. In dit driejarige programma (2016-2018) werken de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen.

Het programma helpt gemeenten, werkgevers, bibliotheken, welzijnsorganisaties en andere partijen om de doelgroep te vinden, door te verwijzen, te motiveren en een passend cursusaanbod te doen. Samen zorgen zij ervoor dat méér laaggeletterden aan de slag gaan met taal, rekenen of computervaardigheden en dat kinderen in een taalrijke omgeving kunnen opgroeien. Want het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid gaan hand in hand.

 

logo Tel mee met taal

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X