Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Uitgaan van de kracht van inwoners creëert boeiende uitdagingen voor gemeenten

Zes nieuwe CMO STAMM Academies Overheidsparticipatie

26 januari 2017

Uitgaan van de kracht van hun inwoners. Aansluiten bij hun ideeën. Dat is wat gemeenten graag willen. Het invullen van de daarbij behorende nieuwe rol, taak, organisatie en sturingsfilosofie van een gemeente creëert boeiende uitdagingen. Het animo om hiermee aan de slag te gaan, is in veel gemeenten groot. De grote vraag blijft alleen hoe je dit aanpakt als gemeente. Wat betekent het voor de praktijk van morgen? En waar begin je?

CMO STAMM begeleidt en traint gemeenten op innovatieve wijze in deze veranderopgave. We doen dit aan de hand van onze Routeplanner naar een nieuw DNA. De zes pijlers die we daarin onderscheiden vormen de basis voor de komende zes CMO STAMM Academies die we in 2017 organiseren. In deze academies worden per thema belangrijke lessen, ontwikkelingen en trends gedeeld, worden innovatieve voorbeelden besproken en krijg je praktische handvatten mee om zelf aan de slag te gaan binnen je gemeente.

De CMO STAMM Academies zijn als geheel te volgen, maar het is ook mogelijk losse academies bij te wonen.

De data

02-03, 15.00 tot 17.00 uur  Pijler 1: een Energieke samenleving

06-04, 15.00 tot 17.00 uur  Pijler 2: Visie en strategie

15-06, 15.00 tot 17.00 uur  Pijler 3: Elkaar begrijpen

21-09, 15.00 tot 17.00 uur  Pijler 4: Weg met de belemmeringen in je organisatie

09-11, 15.00 tot 17.00 uur  Pijler 5: Een nieuw handelingsrepertoire

14-12, 15.00 tot 17.00 uur  Pijler 6: Spelen met beleid en budget

Locatie

Van Tarel, Dorpsweg 3 Taarlo

Pijler 1: Een Energieke samenleving

Eigen kracht, samen krachtig

Actieve inwoners die de regie over hun eigen leefomgeving pakken en overheden die dit omarmen, zetten een krachtige beweging in gang. De vraag is hoe we in deze beweging omgaan met kwetsbare bewoners en/of afhakers.

Je gaat naar huis met:

 • Inspiratie uit vernieuwende voorbeelden op het gebied van burgerkracht en overheidsparticipatie en geleerde lessen uit de jongste generatie burgerinitiatieven.
 • Een gezamenlijke verkenning van het speelveld, de kansen, kaders en risico’s.

Pijler 2: Visie en strategie

De gemeente van de nieuwe werkelijkheid

De nieuwe werkelijkheid is snel, mondig, vloeibaar en constant in verandering. Dit vraagt om gemeenten met een sterke en herkenbare visie op overheidsparticipatie. Stevige en duidelijke keuzes geven richting aan je organisatie.

Je gaat naar huis met:

 • Inzicht in en duiding van de ontwikkelingen in de maatschappij.
 • De overtuiging dat het belangrijk is om een visie te ontwikkelen.
 • Theoretische en praktische kennis en handvatten om tot een visie te komen als gemeente van de nieuwe werkelijkheid.

Pijler 3: Elkaar begrijpen

De wijsheid van de minderheid

Bij overheidsparticipatie is het essentieel om elkaar te begrijpen. Zo kom je tot snelle, democratische, breed gedragen en kwalitatief sterke besluiten, waarbij sprake is van inclusie in plaats van exclusie.

Je gaat naar huis met:

 • Theoretische kennis over de wederzijdse verwachtingen die nu bestaan tussen gemeenten en inwoners op basis van de Reality Check.
 • Praktische kennis over oordeelloos luisteren en het omgaan met afwijkende invalshoeken volgens de methodiek van Deep Democracy.
 • Concrete handvatten om tot werkelijke consensus te komen in plaats van compromis.

Pijler 4: Weg met de belemmeringen in je organisatie

Het organiseren in de nieuwe werkelijkheid

De energieke samenleving vraagt om een flexibel responsieve en innovatieve overheid die van buiten naar binnen werkt. Deze eigenschappen sluiten nog lang niet altijd aan op de huidige organisatiestructuur van gemeenten.

Je gaat naar huis met:

 • Theoretische kennis over mogelijke organisatievormen, zoals de gewaagde ideeën van Code Oranje.
 • Praktische kennis over de kansen en valkuilen van de verschillende organisatievormen.
 • Concrete handvatten voor het faciliteren en stimuleren van burgerkracht en het omgaan met belemmeringen in de eigen organisatie.

Pijler 5: Een nieuw handelingsrepertoire

De weg naar meervoudige democratie

Het vertrouwen in de politiek neemt af, verkiezingsopkomsten zijn lager dan ooit en lang niet iedereen doet mee. Deze en andere ontwikkelingen veranderen de positie van de gemeenteraad als volksvertegenwoordiger.

Je gaat naar huis met:

 • Theoretische kennis over nieuwe democratie en interessante voorbeelden en experimenten.
 • Praktische kennis over wat dit betekent voor de nieuwe positie van de gemeenteraad.
 • Concrete handvatten om de gemeenteraad van de toekomst een plek te geven in jouw gemeente.

Pijler 6: Spelen met beleid en budget

Nieuwe regels, nieuwe instrumenten

Om de energieke samenleving in onze regio echt de faciliteren, is ruimte nodig om te spelen met beleid en budget. Bewoners krijgen een andere rol, zijn geen klant maar opdrachtgever en zijn daarmee bepalender voor het inrichten van hun eigen leefomgeving.

Je gaat naar huis met:

 • Theoretische kennis over nieuwe vormen van begroten, ruimte in aanbesteding van diensten en buurtrechten zoals de Right to Challenge.
 • Praktische kennis over de kansen en valkuilen van verschillende vormen zoals de burgerbegroting.
 • Concrete handvatten en instrumenten om in eigen gemeente te experimenteren met beleid en budget.

Kosten

De kosten voor het bijwonen van een CMO STAMM Academie zijn 50 euro, exclusief BTW. Bij inschrijven voor alle zes academies brengen we er slechts vijf in rekening.

Aanmelden

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X