Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Een doordacht plan dat van onderop in een dorp ontstaat en wordt ontwikkeld, kan rekenen op de steun van de bewoners.

Het nieuwe ontmoeten in Steenwijksmoer – een burgerinitiatief

27 maart 2023

Steenwijksmoer is een klein dorp in de gemeente Coevorden met 950 inwoners. Net als in veel andere dorpen in Zuidoost-Drenthe staan de voorzieningen er onder druk, mede door ontgroening en vergrijzing. Dorpen beseffen dat het op eigen regie en eigen inzet aankomt als ze deze voorzieningen voor de toekomst willen behouden. Ook Steenwijksmoer is zich zeer bewust van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen rol voor het behoud van de leefbaarheid van het dorp. De sterke sociale samenhang en de daarmee gepaard gaande burgerkracht vormen een belangrijke basis voor nieuwe ondernemende initiatieven.

Met deze insteek nam Steenwijksmoer het initiatief om in het centrum van het dorp een duurzame ontmoetingsplek te creëren. De focus ligt daarbij op gezonde leefstijl, brede welvaart, bewegen en ontmoeten. Voor alle leeftijden, van jong tot oud. Toekomstige generaties moeten in het dorp vitaal en energiek oud kunnen worden.

Midden tussen een aantal sportvoorzieningen stond het dorpshuis dat schreeuwde om modernisering en verduurzaming. Gesprekken in het dorp, een enquête en intensief contact met de verenigingen lieten zien hoezeer men deze centrale locatie omarmt en weer tot dé plek in het dorp wil maken: een bruisende plek voor ontmoeten en bewegen. Ook stond midden in het dorp een verlaten tennisveld, met een klein gebouwtje dat niet gebruikt werd. Perfect geschikt als opslagplek voor het dorpshuis.

Ontmoeten en Bewegen in Steenwijksmoer

Dorpsbewoners maakten onder de titel “Ontmoeten en Bewegen in Steenwijksmoer” een ambitieus en veelomvattend plan en zetten in op het realiseren van een lang gekoesterde wens:

 • Een multifunctioneel sportveld;
 • Een bewegingsveld met speeltoestellen voor jong én oud;
 • Een groene ontmoetingstuin met een parkje, moestuin, bloementuin en bijenhotel;
 • Het weer in gebruik nemen van het tennisgebouwtje, onder meer voor opslag;
 • Versterking en modernisering van het dorpshuis, qua gebouw en qua voorzieningen;
 • Energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen;
 • Dit alles sluit aan bij en completeert de omliggende sportvoorzieningen.

Financiën en uitvoering

Maar… hoe krijgt een dorp met 950 inwoners dit voor elkaar? Wat kun je zelf met vrijwillige inzet doen? Hoe regel je de financiën? Hoe organiseer en coördineer je de uitvoering?

Een doordacht plan dat van onderop in een dorp ontstaat en wordt ontwikkeld, kan rekenen op de steun van de bewoners. Vanuit een sterke betrokkenheid werkten veel bewoners mee en werden er maar liefst zo’n 2.700 vrijwilligersuren gedraaid. De breedheid van het plan stond garant voor een een groot aantal samenwerkingspartners. Naast deze steun moest ook een manier gevonden worden om de investeringen te dekken. Deels investeerden bewoners zelf en deels kwam het geld van een serie fondsen (onder meer Oranjefonds, VSB-fonds, RABO-fonds en Kansfonds) en van LEADER, het Europese subsidieprogramma voor Zuidoost-Drenthe. Dit alles onder de bezielende leiding van Plaatselijk belang en de Stichting Dorpshuis.

Onlangs is het project Ontmoeten en Bewegen in Steenwijksmoer feestelijk afgerond en het resultaat liegt er niet om:

 • Versterking en verduurzaming van het dorpshuis De Schalm;
 • Een multifunctioneel bewegings- en natuurpark met bewegingstoestellen.

Mogelijk gemaakt door:

 • Een goed doordacht plan, veel ambitie;
 • Breed draagvlak en veel vrijwilligers vanuit het dorp;
 • Steun vanuit fondsen en LEADER;
 • Lange adem, veerkracht en geloof in eigen kunnen.

Rol CMO STAMM

CMO STAMM was als adviseur betrokken bij het project Ontmoeten en Bewegen in Steenwijksmoer.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X