Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Inclusie en diversiteit.

Ieder mens is uniek en dat maakt onze samenleving rijk en boeiend. Wij staan voor een samenleving waarin ieders eigenheid ook gezien wordt en we elkaar met respect behandelen. Het maatschappelijk debat lijkt zich momenteel te verharden. Tijd om meer uit te gaan van wat ieder mens te bieden heeft. En het vraagstuk samen op te pakken.

CMO STAMM maakt zich sterk voor het tegengaan van discriminatie. Wij werken aan integratie en participatie van alle mensen ongeacht afkomst, geloof of seksuele voorkeur. Tevens bieden wij vanuit het Meldpunt Discriminatie Drenthe, naast het registreren van klachten over discriminatie, ondersteuning en advies bij klachten, geven we voorlichting en initiëren we innovatieve projecten.

Subthema's.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X