Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Inclusie en diversiteit.

Ieder mens is uniek en dat maakt onze samenleving rijk en boeiend. Wij staan voor een samenleving waarin ieders eigenheid wordt gezien en waarin we elkaar met respect behandelen. Hierin is geen ruimte voor discriminatie en uitsluiting. Ervaren mensen dit toch? Dan zijn we er ook voor hen! CMO STAMM heeft een meldpunt discriminatie voor alle mensen in Drenthe.

Artikel 1 van de Grondwet is glashelder over discriminatie: het is verboden. Iedereen die in Nederland verblijft, wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. Ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke discriminatiegrond dan ook!

Het maatschappelijk debat lijkt zich momenteel te verharden. Tijd om meer uit te gaan van wat ieder mens te bieden heeft. En het vraagstuk samen op te pakken. Een sterk lokaal antidiscriminatiebeleid schept vooral ruimte voor Inclusie en Diversiteit. CMO STAMM maakt zich hiervoor sterk. Wij werken aan integratie en participatie van alle mensen. Ongeacht afkomst, geloof of seksuele voorkeur en op alle thema’s die voor mensen belangrijk zijn om het leven de moeite waard te maken. Denk aan Welzijn, Gezondheid, Arbeid & Vrije tijd, Wonen of Veiligheid.

Subthema's.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X