Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Alliantie van Kracht tegen armoede.

In het Drents-Groningse veenkoloniale gebied leven een kleine 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. Hoe komen deze gezinnen uit de vicieuze cirkel van overerfbare armoede? Het netwerk Alliantie van Kracht gaat samen met de bewoners van de regio deze uitdaging aan. Samenwerken om intergenerationele armoede in de Veenkoloniën te doorbreken, dat is waar de Alliantie van Kracht zich voor inzet. Ieders inzet is hard nodig om armoede in de Veenkoloniën terug te dringen. Het netwerk bestaat uit organisaties in de sectoren Wonen, Welzijn en Zorg, gemeenten, kennisinstellingen en ervaringsdeskundigen. Samen willen we een beweging op gang brengen om armoede in de Veenkoloniën, op zowel de korte als de lange termijn, structureel en fundamenteel te bestrijden.

Met Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe volgen we trends en ontwikkelingen op het gebied van armoede in beide provincies. Deze kennis biedt een basis voor het belangrijke werk dat de Alliantie van Kracht doet. Daarnaast voeren we vanuit CMO STAMM met Saskia Duursma het programmamanagement uit. Met haar kennis en ervaring in het sociale domein is ze in staat om een beweging op gang te brengen tussen alle betrokken partijen. Zo is er een programmaplan opgesteld, zijn er de afgelopen periode congressen georganiseerd en zijn we gestart met verschillende experimenten om armoede in de Veenkoloniën te bestrijden.

Meer weten?

Bekijk de website van de Alliantie van Kracht. 

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X