Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Armoede.

In Groningen en Drenthe leven ruim 36.000 huishoudens van een laag inkomen en groeien 12.500 kinderen op in armoede (CBS, 2022).

Armoede heeft impact op alle levensdomeinen. Het zorgt er vaak voor dat mensen minder mee kunnen doen in de maatschappij. Bijvoorbeeld omdat er geen geld is voor goede kleding, sport of een verjaardagscadeau. Een laag inkomen gaat meestal samen met andere problemen. Denk aan werkloosheid, laaggeletterdheid, schulden, langdurige stress en een slechtere gezondheid. Armoede versterkt kansenongelijkheid.

Mensen kunnen om verschillende redenen in armoede belanden. Het tegengaan van armoede vraagt daarom om een integrale aanpak met ruimte voor maatwerk. Gebaseerd op vertrouwen.

CMO STAMM maakt zich sterk voor het terugdringen van armoede en het vergroten van kansengelijkheid. Dit doen we door trends en ontwikkelingen te monitoren. We dragen bij aan het bevorderen van deskundigheid en investeren in innovatieve (effectieve) projecten.

Meer weten over armoede in de regio? Kijk op armoededrenthe.nl of armoedegroningen.nl.

Subthema's.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X