Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

wij willen een taak van jullie overnemen, omdat wij het beter of goedkoper kunnen.

You have the right to challenge!

1 november 2015

Westerveld bijt spits af in Drenthe. Wie volgt?

De Wmo is sinds 2015 verrijkt met een bijzondere bepaling: het Right to Challenge. Het Right to Challenge biedt burgers de mogelijkheid tegen hun gemeente te zeggen: wij willen een taak van jullie overnemen, omdat wij het beter of goedkoper kunnen. Noem het een gepeperde benadering van burgerkracht. Een gemeente die het Right to Challenge erkent, nodigt haar burgers expliciet uit om met ideeën te komen en verplicht zichzelf hier adequaat op te reageren.

Zo’n tien procent van de gemeenten heeft de handschoen al opgepakt. Ze zijn op dit moment bezig met het optuigen van een werkbaar kader. Het Right to Challenge is niet vrijblijvend. Je moet als gemeente reageren wanneer burgers je uitdagen. Als burgers aantonen dat ze een gemeentelijke taak beter of goedkoper kunnen uitvoeren, ga je hier als gemeente ook echt iets mee doen. Voordat je de poort openzet, is het dus zaak goed na te denken over wat er op je afkomt.

De kier van Westerveld

Laat dat vooral geen reden zijn om niet mee te doen. Burgerkracht staat bij alle gemeenten hoog op de agenda en het Right to Challenge kan wel eens precies de peper zijn die uw plannen nodig hebben. De gemeente Westerveld is één van de eerste Drentse gemeenten die de poort op een eerste, voorzichtige kier heeft gezet. Aan de hand van een bestaand bewonersinitiatief gaat de gemeente – met een beetje hulp van CMO STAMM – op zoek naar de goede voorwaarden voor een Right to Challenge.

Het initiatief in kwestie is Naobuur, in het dorp Vledder. Met Naobuur wil Vledder wijkverpleging en welzijn beter met elkaar combineren in het dorp. De bewoners willen daar zelf een sturende en uitvoerende rol in. Om dat te organiseren hebben ze zowel de gemeente als de zorgverzekeraar nodig.

Qua inhoud en strekking heeft Naobuur alles van een Right to Challenge. Het is daarmee een interessante casus. Waar lopen de burgers tegenaan bij de gemeente en vice versa? Waar loopt de gemeente intern tegenaan? Hoe toets je de kwaliteit van de geplande zorg? Wat is het financieringsplaatje? Waar liggen de verantwoordelijkheden? Hoe leg je dingen vast? Hoe houd je tijdens de uitvoering een vinger aan de pols? Zomaar een greep uit de vragen die bij iedere Right to Challenge om de hoek komen kijken.

Zelf aan de slag

CMO STAMM gaat samen met de gemeente Westerveld de komende maanden deze kaders in kaart brengen en verder ontwikkelen. We gebruiken hiervoor Naobuur, maar kijken natuurlijk ook met wat voor moois andere gemeenten komen. Wordt vervolgd dus, alhier in de nieuwsbrief.

Zelf aan de slag met Right to Challenge of er eens over te sparren? Praat met ons.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X