Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

We draaien allemaal aan verschillende knoppen. Dat maakt het erg interessant om in gesprek te gaan met collega’s bij andere gemeenten.

Evaluatie eerste jaar Schouders Eronder

9 november 2018

Schouders Eronder, het landelijke programma ter bevordering van kennis en vakmanschap van de schuldhulpverlening, is iets meer dan een jaar onderweg. Wat is er concreet verbeterd bij gemeenten? We blikken terug en kijken vooruit. 

Verschillende knoppen

Onze adviseur keek in de keuken bij Deventer en Tilburg. ‘We draaien allemaal aan verschillende knoppen. Dat maakt het erg interessant om in gesprek te gaan met collega’s bij andere gemeenten. Naar Deventers model wil Groningen een werkgeversloket opzetten. Een werkgeversloket brengt een dialoog op gang tussen werkgevers en werknemers die met loonbeslag te maken hebben. Het valt ons op dat werkgevers nog niet zo snel een rol voor zichzelf zien weggelegd om met hun werknemers het gesprek aan te gaan over loonbeslag. Er is een zekere handelingsverlegenheid. Het aantal loonbeslagen kan op termijn afnemen als werkgevers hun werknemers wijzen op minimavoorzieningen. Daar is iedereen bij gebaat.

Naar Tilburgs model heeft Groningen vanuit een werkgroep de ambitie om te experimenteren met bijvoorbeeld een schuldenrechter. ‘Het formele minnelijke traject duurt nog te lang, gemiddeld twee jaar’. ‘Dat willen we inkorten. Het is misschien een beetje een stout idee, maar wij spelen hier met de gedachte van een mogelijkheid tot persoonlijk faillissement, zoals dat ook over een bedrijf kan worden uitgesproken. Daarbij worden aan de voorkant van het traject al afspraken gemaakt met schuldeisers. Wettelijk is dat al mogelijk. Het wordt alleen nog niet gedaan’.

Blockchain

Zelf kan Groningen op den duur ook op nieuwsgierige blikken in haar keuken rekenen. ‘Groningen is met de Groningse Kredietbank bezig met een blokchainproject voor het ontsluiten van cliëntdossiers. Groningers met schulden staan nu nog bij diverse instanties geregistreerd. Dat zijn allemaal verschillende kolommen die we met behulp van blockchaintechnologie hopen te integreren op een manier die AVG-proof is. Zo hebben cliënten ook toegang tot alles in één dossier en bevorderen we de eigen regie van de cliënt.’

Bron: Evaluatie landelijk programma Schouders onder de schuldhulp, oktober 2018 (Binnenlands Bestuur)

logo project Schouders eronder

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X