Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De dorpsenquête van het afgelopen voorjaar liet duidelijk zien dat inwoners graag iets voor elkaar willen betekenen.

Feestelijke oprichting Dorpscoöperatie Middelstum

11 september 2018

Inwoners van Middelstum en omliggende dorpen hebben een dorpscoöperatie opgericht. De naam van dorpscoöperatie is MiddelSoam. De feestelijke oprichtingsbijeenkomst vond zaterdag 8 september plaats. De coöperatie zet zich in voor behoud van het Hippolytushoes. Ook worden ontmoetingen tussen dorpsgenoten georganiseerd en wordt de oprichting van een Dorpsloket voorbereid. Via dit Dorpsloket kunnen inwoners van Middelstum elkaar bereiken voor de vele vormen van hulp, steun en zorg die zij elkaar aanbieden.

Noaberschap

De dorpsenquête van het afgelopen voorjaar liet duidelijk zien dat inwoners van Middelstum, Huizinge, Westerwijtwerd, Toornwerd, Kantens en Fraamklapgraag iets voor elkaar willen betekenen: Zij bieden elkaar 385 verschillende vormen van hulp, steun, gezelschap, zorg en klusjes aan. Noaberschap viert hoogtij in Middelstum.

Advies en ondersteuning bij de opzet

CMO STAMM adviseerde en ondersteunde de initiatiefgroep vanaf de start. Eerst bij de enquête, daarna bij de oprichting van de coöperatie (met alle stappen die daarvoor moeten worden gezet). En nu bij het opzetten van duurzame coöperatieve samenwerking voor de toekomst (o.a plan voor Hippolytushoes en Dorpsloket). Benieuwd wat CMO STAMM voor jouw initiatief kan betekenen? Neem dan contact op met Fenna Bolding.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X