Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
profielfoto Roos Jelier

Roos Jelier.

Een verbindende inspirator, dat is wat Roos kenmerkt. Elke dag bezig om met elkaar de wereld een klein beetje beter te maken. Dat kan je niet alleen en moet je ook niet willen. Samenwerken en het verbinden van mensen en organisaties is dan ook iets wat voor Roos essentieel is in het werk.

Roos heeft jarenlange ervaring als leidinggevende en adviseur binnen de jeugdhulp en het sociaal domein en is nauw betrokken geweest bij de oprichting en ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin, de decentralisaties in 2015 en het werken met integrale sociale teams. Roos heeft veel ervaring met het gemeentelijk domein en de vertaling van wetgeving en beleid naar een werkbare uitvoering. Hierbij is ‘doen wat nodig is’ voor haar een belangrijk uitgangspunt. Niet de regels moeten leidend zijn, maar de bedoeling erachter. De balanceeract tussen het gelijkheidsbeginsel en maatwerk, waardoor doorbraken gerealiseerd kunnen worden, is iets waar zij zich heel prettig bij voelt.

Als manager bij CMO STAMM richt Roos zich op de interne organisatie en is zij ook als adviseur aan het werk ‘in het veld’. De (ver)binding houden met de praktijk en bijdragen aan daadwerkelijke veranderingen is voor haar essentieel. Uiteindelijk is het die verandering waar we het elke dag weer voor doen.

Roos heeft een achtergrond in de gezondheidszorg. Daarna heeft zij diverse trainingen op het gebied van leiderschap en NLP gedaan en de opleiding Bedrijfskunde (BBA) afgerond.

Yvonne is directeur-bestuurder van CMO STAMM, Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Ze is bijzonder trots op deze dynamische bureaus met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. De uitdaging voor Yvonne is ons zeer ervaren teams te stimuleren het beste uit zichzelf te halen om zo samen optimaal te presteren. Een tweede opgave is CMO STAMM blijvend verbinden met de voortdurende innovatie en het realiseren van doorbraken in het sociale domein: de missie van CMO STAMM  en het verder doorontwikkelen van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe als onafhankelijke kennis- en onderzoeksinstituten die trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Groningen en Drenthe in kaart brengen, analyseren en ontsluiten voor een breed publiek.

Yvonne is zeer ervaren in strategische beleidsontwikkeling, organisatieontwikkeling, kennismanagement en marketing. Zij houdt van opdrachten waarin mensen en organisaties – soms letterlijk en figuurlijk – in beweging moeten komen. Haar specifieke expertise ligt in het managen van complexe (sectorbrede) innovatieprocessen. Wat opvalt is haar open en voortvarende aanpak. Yvonne kan schakelen en vertalen van praktijkniveau naar beleid, bestuur & politiek én andersom. Yvonne is een uitstekende bruggenbouwer, die anderen kan overtuigen en motiveren om samen resultaten te behalen.

Haar passie voor sport en (beter laten) presteren van mensen en organisaties vormt een rode draad in haar leven. Haar studie aan de ALO en haar studie Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit combineerde zij met een topsportcarrière. Ze was onder meer werkzaam als hoofd Strategie & Beleid Breedtesport bij NOC*NSF. Ze deed diverse bedrijfskundige opleidingen en de postdoctorale opleiding Interim-management & Organisatieverandering (SIOO). Daarna werd ze achtereenvolgens directeur van Enova (emancipatie adviesbureau Drenthe, directeur-bestuurder van STAMM en nu dus van de Gronings Drentse fusieorganisatie CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen/Trendbureau Drenthe. Daarnaast is zij actief in het bestuur van CMO-net, de landelijke vereniging van CMO’s, lid van Professional Board Social Work van Hanze Hogeschool en voorzitter van het Internationaal Filmfestival Assen | vrouw en film.

 

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X