Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Vera Verhage.

Roos Jelier is directeur-bestuurder van CMO STAMM, waar Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe onderdeel van zijn.

Als geboren Groningse en trotse inwoner van Drenthe wil Roos graag een bijdrage leveren aan het welzijn van de Groninger en Drent. Om dat doel te bereiken, zet ze haar ervaring als adviseur en manager in het jeugdhulp- en sociaal domein graag in. Met haar drive, analytisch vermogen, mens- en resultaatgerichtheid maakt ze samen met collega’s het verschil voor mensen.

Ze verbindt mensen, organisaties en thema’s graag aan elkaar door samenwerking te stimuleren en domeinoverstijgend naar vraagstukken te kijken. Daarbij focust ze zich met name op het thema kansen(on)gelijkheid en de opgaven in de gezondheidszorg. Volgens Roos kunnen doorbraken makkelijker bereikt worden, als we de bedoeling achter een regel centraal stellen.

Roos studeerde verpleegkunde en verplegingswetenschappen en volgde diverse trainingen op het gebied van leiderschap en NLP. Ze vulde haar kennis aan met een opleiding Bedrijfskunde (BBA).

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X