Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Met deze verkenning hebben de Drentse overheden de belangrijkste opgaven en bouwstenen voor bovengemeentelijk perspectief en herstel na corona in Drenthe met elkaar in beeld. Uitdagingen genoeg!

Herstel en perspectief na corona in Drenthe

14 oktober 2021

Vereniging Drentse Gemeenten deed samen met Provincie Drenthe een brede verkenning naar een gezamenlijke perspectief- en herstelstrategie na corona. Zij zijn daarin ondersteund door CMO STAMM/Trendbureau Drenthe. Centrale vragen in de verkenning waren onder meer: welke langetermijneffecten zijn te verwachten? Wat is er nodig om deze effecten op te vangen? Volstaat het bestaande beleid of zijn extra interventies nodig?

Corona katalysator en vergrootglas bestaande opgaven

Uit de verkenning blijkt dat de coronacrisis ons in vele facetten van ons samenleven raakt. Ziekte, verlies van naasten, baan- en inkomensonzekerheid, leervertragingen, jongeren die in de bloei van hun leven zijn ‘stilgezet’. Maar de samenleving toonde ook veerkracht en het bracht ook positieve ontwikkelingen. Ook de steunmaatregelen en aanvullende provinciale en gemeentelijke acties blijken effectief in het opvangen van de eerste klappen in Drenthe.

Meest kwetsbare inwoners verder op achterstand

Voor de langere termijn liggen er echter de nodige, door corona verscherpte, uitdagingen. Door de crisis zijn sommige maatschappelijke kwetsbaarheden die al voor de crisis bekend waren, uitvergroot. Zoals de precaire positie van vooral jonge flexwerkers, jongeren zonder startkwalificatie, of met een arbeidsbeperkingen en de grote sociaal-economische en gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden. De crisis heeft met name de meest kwetsbare inwoners in onze samenleving verder op achterstand gezet: de kansenongelijkheid is verder gegroeid. Hier liggen stevige opgaven voor Drentse bestuurders.

Bestaand beleid als basis: intensiveren waar nodig

Het huidige beleid van gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties en veel ondernemers is al belangrijk gericht op deze opgaven, een koerswijziging is niet nodig. De coronacrisis maakt vooral duidelijk dat er in Drenthe voortvarend, en met nóg meer energie dan voor de crisis was voorgenomen, aan deze opgaven moet worden gewerkt. En daar waar nodig het beleid te intensiveren en versnellen.

Vinger aan de pols

De post-coronatijd laat zich kenmerken door een zekere onvoorspelbaarheid over de langetermijneffecten en het langetermijnperspectief. Gaan we leren leven met COVID-19 en maatregelen die daarbij horen, of kunnen wij het straks helemaal achter ons laten? Veel is nog niet zichtbaar. Dat vraagt van de Drentse bestuurders focus, maar ook adaptiviteit en flexibiliteit, monitoren en leren en bijsturen waar dat moet.

Met deze verkenning hebben de Drentse overheden in ieder geval de belangrijkste opgaven met elkaar in beeld. Uitdagingen genoeg.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X