Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

In for Care

13 januari 2015

CMO STAMM wil via het Europese Interreg-VB-programma leren van succesvolle Social Media interventies, opgedaan elders in Noord-Europa om meer en beter jonge vrijwilligers en jonge mantelzorgers te bereiken. En nieuwe, innovatieve manieren ontdekken hoe je sociale netwerken organiseert rondom zorgverleners, zorgvrijwilligers, zorgvragers en (gezondheidszorg)instellingen.

CMO STAMM verbreedt daardoor de horizon en profiteert van ervaringen in het buitenland, met name ook in de samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven. CMO STAMM werkt daarin intensief samen met de provincie Drenthe, ook een samenwerkingspartner in dit project.

Belangrijkste rol van CMO STAMM in “In for Care” is een bijdrage in behoeftepeiling en inventarisatie van de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de informele zorg (definities, benadering van (jonge) burgers, vrijwilligers, beleid, sociale netwerken, samenwerkingsverbanden etc.).

CMO STAMM ontwikkelt daarnaast met technologische ondersteuning van de Universtiteit van Abertay (UK), een nieuwe Social Media interface om mantelzorg-jongeren te bereiken in het noordelijke deel van Nederland. Dat gebeurt in co-creatie sessies met deze jongeren. De looptijd van dit project bedraagt 3 jaar, we zijn gestart in januari 2017.

In for Care is onder andere te volgen via de facebookpagina In for Care.

CMO STAMM wants to learn from successful Social Media interfaces abroad in order to be able to reach more informal care givers, especially young people. And to learn new innovative ways how to organise social networks to carry out a strong policy and practise on optimal support for care givers, care volunteers, care askers and formal (health) care institutes. Especially since abroad there are different perspectives, definitions and approaches of “mantelzorg”. Broaden our horizon, and benefit from experiences abroad, especially collaboration with SME’s.

Main role of CMO STAMM contribution in Needs Assessment through an inventory and systematic overview of quantitative and quality aspects of informal care (definitions, approaches, citizens, volunteers, policies, social networks, collaborations etc.). Use of Technology with support of University of Abertay development Social Media interfaces to reach young people in the northern part of the Netherlands.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X