Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Medewerkers.


Hermien Maarsingh

De mensen waar het om gaat zijn altijd het uitgangspunt.

Creatief, enthousiast en zoekend naar de verbinding; zo wil Hermien projecten ontwikkelen en trajecten begeleiden, met als uitgangspunt de mensen waar het om gaat. Ze zoekt samen met de betrokken partners op basis van de vraag van de jongere of oudere burger naar een passende oplossing. Het liefst in een hoog tempo en met informele en korte lijnen.

Ze houdt van afwisseling in thema’s zoals armoede, overheidsparticipatie, ouderen, maar haar hart klopt het snelst voor jongeren. En dan me name jongeren die het niet makkelijk hebben in onze samenleving. Het geeft veel voldoening om naar oplossingen te zoeken die passen bij de achtergrond van deze jongeren en die ze een betere toekomst bieden.

Hermien rondde eerst de PABO af en daarna de studie arbeid- en organisatiesociologie aan de RUG. Na drie jaar gewerkt te hebben als onderzoeker werkt ze nu al vele jaren als adviseur bij (voorlopers van) CMO STAMM. Hermien werkt met name op het gebied van jeugd en jongeren. En daarnaast werkt ze aan projecten voor kwetsbare ouderen en overheidsparticipatie.

In 2018 is Hermien gecertificeerd voor level 1 van Deep Democracy. Deep Democracy is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen!

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X