Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Een dorp waar bewoners de krachten bundelen en de regie nemen over hun sociale en fysieke leefomgeving!

Oprichting dorpscoöperatie De Brug

9 januari 2018

Voor Gasselternijveen is samenwerking het nieuwe toverwoord. Dit door de successen die ze gezien hebben met de organisatie van MFC De Spil door mensen uit het hele dorp, in 2016 de organisatie van dagopvang en in de zomer van 2017 met het heropenen van de dorpssuper.  Dat moest worden vastgelegd. Zo kwamen actieve bewoners en een veelheid aan maatschappelijke organisaties tot de keuze voor een Dorpscoöperatie ‘De Brug’.  Fenna Bolding van CMO STAMM mocht deze oprichting begeleiden. Het proces om tot de dorpscoöperatie te komen is voor een substantieel deel bekostigd uit het programma Kans voor de Veenkoloniën.

Dorp over ‘De Brug’

De genoemde dorpse successen brachten een breed samengestelde werkgroep bijeen, die voor een nieuwe samenwerkingsvorm, de coöperatie, koos. In drie bewonersbijeenkomsten en met behulp van een digitale vragenronde werd getoetst of de andere dorpsbewoners ook voor een coöperatie gingen en wat zij daar van verwachtten. Uit dit alles bleek warme belangstelling voor het oprichten van een Dorpscoöperatie. Plus een heldere top-6 aan items:

  • Eenzaamheid;
  • Vervoer;
  • Ouderenhuisvesting;
  • Een veilige buurt;
  • Klussen en diensten
  • Een coördinatiepunt.

Samenstelling werkgroep

In de werkgroep zijn verschillende partijen vertegenwoordigd. Dit zijn: Dorpsbelangen Gasselternijveen, Senioren Vereniging Oostermoer, Huisartsenpraktijk de Hunze, Buurtzorg Gasselternijveen en omgeving, Protestantse Gemeente Gasselternijveen, Welzijnsorganisatie Impuls, Maaltijdvoorziening Gasselte en omstreken, MFC De Spil en betrokken inwoners.

Oprichting

Op 6 december 2017 richtten de bewoners hun Dorpscoöperatie op. Een jury koos uit de door het dorp geopperde namen ‘De Brug’ vanwege het verbindende karakter van de coöperatie en de vele bruggen die het dorp vroeger rijk was. Vijf leden van de werkgroep vormen het bestuur en de werkgroep gaat verder als klankbord.

En verder?

Aan de top-6 items wordt inmiddels hard gewerkt. CMO STAMM assisteert bij het opzetten van het coördinatiepunt, bij het organisatorisch en financieel goed neerzetten van de coöperatie en bij het aanvragen van subsidie. Zo schaart Gasselternijveen zich in de rij van dorpen waar bewoners de krachten bundelen en de regie nemen over hun sociale en fysieke leefomgeving!

oprichting dorpscoöperatie Gasselternijveen

 

 

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X