Header Kennisreeks Lokale Democratie

Democratie met uitdagingen

Het recht hebben om mee te doen, mee te denken, mee te regeren. Dát is de essentie van democratie. Nederland is bij uitstek een democratisch land. Maar ook een democratie met de nodige uitdagingen. Niet iedereen doet mee of voelt zich gehoord. Naast alle mooie voorbeelden van mensen die hun wijk socialer, beter of duurzamer maken en daarin zeggenschap of eigenaarschap voelen, is er ook een tendens dat mensen juist niet meer mee willen doen.

Democratisch kompas

Het vernieuwen en verbreden van de lokale democratie staat bij CMO STAMM hoog in het vaandel. Samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn we op zoek naar nieuwe en innovatieve vormen van democratie. We begeleiden en trainen gemeenten, organisaties en inwoners op innovatieve wijze bij deze democratische uitdagingen. We doen dit aan de hand van ons democratisch kompas.

De vier thema’s die we daarin onderscheiden, vormen de basis voor de komende drie CMO STAMM Academies die we in 2020 organiseren. De bijeenkomst over Deep Democracy, georganiseerd in 2019, was de eerste in deze reeks van vier. De drie overige thema’s zijn:

  1. Besluit waar inwoners over kunnen meebeslissen (zeggenschap);
  2. Organiseer een volledig helder proces van besluitvorming (deliberatie);
  3. Geef inzicht in lokale bestedingen van middelen en organiseer tegenspraak (transparantie).

De CMO STAMM Academies zijn als geheel te volgen, maar het is ook mogelijk losse academies bij te wonen.

Beschrijving

De drie academies worden als volgt vorm gegeven:

Zeggenschap

Organisatiepsycholoog Anke Siegers neemt ons in deze CMO STAMM Academie mee in haar motto: eigenaarschap = regie + verantwoordelijkheid. Anke houdt zich bezig met het inrichten van een maatschappij waarin samensturing met alle partijen gebruikelijk is. Hierover schreef ze behalve een flink aantal artikelen ook het boek ‘De Nieuwe Route’. Centraal thema in haar werk is: alle betrokkenen besluiten samen wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Begin 2015 leidde ze bijvoorbeeld het Sionsbergproject waar door middel van gekantelde besluitvorming 2.300 betrokkenen samen besloten over de zorg in hun regio.

Deliberatie

Het sprekersduo Lotte Vermeij (wetenschapper Sociaal en Cultureel Planbureau) en Vivian Visser (PhD onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam) geven antwoord op de vragen: “Wat maakt een dorp democratisch? Kunnen individuen in dorpen en wijken voldoende invloed uitoefenen op hun leefomgeving?”

Lotte heeft onderzoek gedaan naar op welke manieren dorpsbewoners met hun dorpen en leefomgeving verbonden zijn en de inzet van dorpsbewoners. Zij kwam tot de conclusie dat

dorpen netwerken zijn. Voor een leefbaar dorp is het geen bedreiging dat bewoners veel contacten hebben buiten het dorp, maar is het wel belangrijk dat zij ook elkaar kennen. Wie sociale binding heeft met dorpsgenoten is meer betrokken bij het dorp en zet zich vaker in voor verschillende lokale doelen.

Vivian onderzoekt waarom lageropgeleiden minder participeren in burgerinitiatieven. Dit wordt meestal verklaard door een gebrek aan tijd, geld, sociaal kapitaal of kennis. Maar, zo betoogt Vivian in haar artikel op socialevraagstukken.nl, er is meer aan de hand. Lageropgeleiden voelen zich te min om te participeren en/of hebben een diepe afkeer van de overheid.

Transparantie

Liesbeth van de Wetering (concernstaf gemeente Groningen) bespreekt het belang van transparantie.

De Gemeente Groningen doe mee aan de landelijke proeftuin ‘Digitale Democratie’. De Gemeente Groningen wil via De Stem van Groningen een platform creëren voor online participatieprocessen, bekend bij en gebruikt door gemeente en inwoners. Ook is het Groninger Participatiewerkboek ontwikkeld, als hulpmiddel bij het samenspel en het organiseren van een transparant democratisch proces. Daarnaast is Liesbeth mede-initiatiefnemer van de Coöperatieve Wijkraad in de Groningse Oosterparkwijk. Elf gelote wijkbewoners en zes gemeenteraadsleden hebben zeggenschap over de Oosterparkwijk. Met behulp van het digitale Wijkpanel met 400 leden en door gesprekken met andere wijkbewoners beslissen ze samen over wat goed en nodig is. Een uniek experiment in Nederland.

Kosten

De kosten zijn 50 euro per academie. Geef je je op voor de hele reeks van 3 CMO STAMM Academies? Dan ontvang je een korting van 20 euro op de reeks van 3.

Inwoners kunnen gratis deelnemen.

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 9 januari 2019

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.

50 euro per bijeenkomst

*Je ontvangt automatisch een factuur na het versturen van dit aanmeldingsformulier. Ben je inwoner? Dan mag je kosteloos deelnemen en kun je de automatisch verzonden factuur als bevestiging van deelname beschouwen.

Afmelden zonder financiële consequenties kan tot 24 uur voor aanvang van de betreffende bijeenkomst. Annuleer je binnen die 24 uur, dan geldt een betalingsverplichting voor de volledige kosten. Wel kan iemand anders, een collega bijvoorbeeld, vanzelfsprekend kosteloos, je plaats innemen. Geef zijn of haar naam dan door aan de organisatie.

Indien je meerdere personen wilt aanmelden, verzoeken wij per persoon dit formulier in te vullen. Bij voorbaat dank!

Bij succesvolle verzending volgt een automatisch gegenereerde bevestiging op het beeldscherm en per e-mail. Verschijnt deze niet? Mail dan de gevraagde informatie naar info@cmostamm.nl.

Met het invullen van dit formulier gaan we je gegevens verwerken. Lees in onze privacyverklaring hoe wij hiermee omgaan.

Deze bijeenkomsten zijn tot stand gekomen met medewerking van: Provincie Groningen, Provincie Drenthe en CMO STAMM

Logo's provincie Groningen, Provincie Drenthe en CMO STAMM

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X