Wetsvoorstel ‘toekomstbestendig onderwijsaanbod’

21 november 2016

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod bij de Raad van State. Zo mogelijk wordt dit wetsvoorstel nog dit jaar aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit wetsvoorstel regelt dat schoolbesturen verplicht worden om een regionaal spreidingsplan op te stellen.

Dit gebiedsplan moet in ieder geval ingaan op:
• de omvang en begrenzing van de regio
• de relatie tussen het bestaande onderwijsaanbod en de toekomstige vraag op basis van leerlingaantallen
• de visie op de toegankelijkheid van het onderwijs, mede in relatie tot leerlingenvervoer.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat schoolbesturen en gemeenten op overeenstemming gericht overleg voeren over het toekomstbestendig maken van het onderwijsaanbod.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

groepsfoto van de excursie van Weekendschool Oldambt naar het Groninger Museum

Onbetaalbaar

5 april 2018

© 2020 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring

X