Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Door een vernieuwende aanpak wil Groningen haar participatiebeleid vormgeven met, door en van inwoners. Dit wordt een continu proces tussen de provincie en de inwoners.

Expeditie Participatie: Nieuwe democratie in Groningen

8 augustus 2022

Hoe heb je invloed op je directe leefomgeving, de ruimte waarin jij je bevindt? Vaak hoor je pas van plannen als ze al in een vergevorderd stadium zijn. Dat kan ook anders. De provincie Groningen heeft de ambitie om het samenspel met inwoners te verbeteren. Expeditie Participatie heeft daarom drie evenementen georganiseerd: Een Democratietop, een Jongeren Expeditie en een Wandelexpeditie. De thema’s van deze evenementen worden verder besproken in een podcast.

Met de Expeditie Participatie gaat Groningen op zoek naar manieren om de Groningse democratie te versterken. Deze opdracht gaf Liesbeth van de Wetering van de provincie Groningen aan Dushenka van Kooten, namens CMO STAMM, en Marian van Voorn. Met een vernieuwende aanpak, in de vorm van de Expeditie Participatie, wil Groningen samen met inwoners Werken aan Participatie. Dit wordt een continu gesprek tussen de provincie en de inwoners , en soms ook niet-Groningers.

Expeditie Participatie

Onder de titel Expeditie Participatie werd dit jaar gestart met een zoektocht hoe we van Groningen de beste democratie ter wereld kunnen maken. Hoe komen we daar? Wat zijn ideeën, goede voorbeelden en wat vinden we eigenlijk van die ambitie?

Hoe kan je zelf bijdragen aan beleid?

Op de website ExpeditieParticipatie.nl vind je meer informatie en voorbeelden over hoe jíj kan bijdragen aan beleid. Expeditie Participatie organiseerde drie bijeenkomsten waarin verschillende inwoners input voor de beleidsnotitie leverden over wat zij belangrijk vinden. Op deze manier heeft de provincie zoveel mogelijk contact met de inwoners over participatie.

Verhalen uit de Groningse praktijk

Om inzicht te geven in dit proces besprak Marian van Voorn de thema’s van de fysieke bijeenkomsten in een serie podcasts:

  1. De eerste podcast ging over de democratietop, waarbij de inwoners centraal stonden. Hier ging expeditieleider Marian van Voorn in gesprek met Derwin Schorren en Jacques Wallage  over hun zorgen en dromen over de democratie.
  2. De tweede podcast betrof de jongerenexpeditie. Hierin werd gesproken met Marloes Dekker en Jeppe Kok. Twee aanjagers en ondernemers met een rode draad: democratie en participatie met jongeren.
  3. In de meest recente podcast ging Marian in gesprek met gedeputeerde Fleur Gräper en wethouder van de gemeente het Hogeland Eltjo Dijkhuis. Twee bestuurders in de provincie die het hebben over de representatieve, participatieve en maatschappelijke democratie.

Wandelexpeditie

We gaan op een nog te prikken datum op verschillende plekken in Groningen in gesprek met Groningers over de inspraak van dorpen; de wandelexpeditie. Houd de website hiervoor in de gaten.

logo Expeditie Participatie

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X