Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deze film geeft aandacht aan de positie van transgenders en in het algemeen de acceptatie van mensen die anders zijn.

Hoe ‘anders’ mag je zijn in Drenthe?

7 juni 2018

Mag je ook in Drenthe zijn wie je bent? Met de ontwikkeling van de film Anders en een lespakket wordt dit onderwerp op een positieve manier onder de aandacht gebracht bij leerlingen op Drentse scholen in het voortgezet onderwijs.

Wat is Anders?

In opdracht van de Provincie Drenthe is de film Anders ontwikkeld. Deze film geeft aandacht aan de positie van transgenders en in het algemeen de acceptatie van mensen die anders zijn. De film vertelt het verhaal van de 14-jarige Alex die worstelt met zijn identiteit en manier waarop de omgeving naar hem kijkt.  (Zie foto-inzet).

Lespakket over het thema anders

De film Anders komt beschikbaar in een speciaal ontwikkeld lespakket voor leerlingen van klas 3 en 4 havo / vwo en voor leerlingen van klas 1 en 2 van het mbo.  In het lespakket staat het thema ‘Anders’ centraal. Het lespakket bestaat uit de film Anders, drie lesbrieven en een evaluatieformulier. CMO STAMM heeft in opdracht van de Provincie Drenthe en in afstemming met het onderwijs de ontwikkeling van het lespakket gecoördineerd. De film en het lespakket is voor deze scholen in Drenthe kosteloos beschikbaar.

Lespakket richt zich op breed thema

Het lespakket richt zich niet uitsluitend op transgenders. Het doel is om naar aanleiding van de film het thema ‘Anders’ breed te benaderen. Mensen die anders zijn, worden vaak met argwaan bekeken. Sommigen ervaren anderen die afwijken van de eigen normen als bedreigend of zelfs minderwaardig. Met dit lespakket gaan met dit thema actief en op een persoonlijke manier aan de slag.

Vervolg: doe mee!

Havo-, vwo- en mbo-scholen in Drenthe kunnen geheel kosteloos de film aanvragen en vertonen in de klas. We zijn 1 juni gestart met een pilot om het lespakket daarna te evalueren. De pilot loopt van 1 juni tot en met september 2018. Het is de bedoeling dat de film in deze pilot fase op vijf scholen wordt getoond. Meedoen aan de pilot? dat kan! Je ontvangt dan een link voor de film en het lesmateriaal digitaal, zodat je zelf les kunt geven. Aan de hand van jouw  feedback wordt het  lespakket geoptimaliseerd. Vanaf het schooljaar 2018 – 2019 is de film en het lespakket kosteloos beschikbaar op alle Drentse scholen.

Meer informatie

Voor meer informatie en  het aanvragen van de film en het lespakket kun je terecht bij Rika Ringersma.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X