Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Jonge mantelzorgers hebben behoefte aan ondersteuning en aan meer informatie over de problemen van hun ouders. Ook willen ze serieus genomen worden als ervaringsdeskundige.

Hoor je mij?

9 juli 2018

Een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een ouder met psychische of lichamelijke problemen, een verslaving of een beperking. Vaak hebben zij verantwoordelijkheden die niet passen bij hun leeftijd. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer pleit voor meer aandacht voor deze kinderen en jongeren. De uitkomsten van het rapport ‘Hoor je me wel’ zijn voor minister Hugo de Jonge aanleiding om maatregelen te nemen voor extra ondersteuning. Het Expertteam Jonge Mantelzorg Groningen, gecoördineerd door CMO STAMM, heeft hiervoor in de provincie Groningen al een stevige basis gelegd.

Beter en sneller helpen

Volgens de Kinderombudsvrouw moeten kinderen en jongeren beter en sneller geholpen worden. Zij wil dat professionals instrumenten voor de afstemming van hulpverlening en het signaleren van onveilige situaties beter benutten. Ook moeten gemeenten, scholen en jeugdhulpaanbieders investeren in samenwerking om de ondersteuning van gezinnen te verbeteren. Dit sluit nauw aan bij de inzet vanuit het Expertteam Jonge Mantelzorg (JMZ) Groningen: nu investeren in extra ondersteuning, voorkomt veel toekomstig leed en verdriet én vooral ook hoge kosten in professionele hulpverlening later.

Jonge mantelzorgers en Expertteam JMZ Groningen

Kinderen en jongeren met mantelzorgtaken zijn ook gewoon jong. Volop in ontwikkeling en gevoelig voor wat anderen van hen vinden. Helaas weten ze vaak hun thuissituatie goed voor anderen te verbergen. Vanwege hun leeftijd zijn jonge mantelzorgers extra kwetsbaar voor (over)belasting. Gevoelens van onbehagen, eenzaamheid en depressie liggen op de loer en vormen een risico voor hun ontwikkeling. Het Expertteam JMZ Groningen wil deze jongeren in beeld brengen en bbestaat op dit moment uit vertegenwoordigers van lokale steunpunten mantelzorg en jongerenwerk/buurtwerkers. Zij zoeken nadrukkelijk de samenwerking met partijen die met of voor jongeren werken.

Tijdlijn van jonge mantelzorgers geeft inzicht

De Kinderombudsman heeft kinderen en jongeren waarvan de vader of moeder ziek of verslaafd is gevraagd een tijdlijn te maken van hun eigen verhaal. De centrale vraag was: op welk moment had jij welke informatie, hulp of steun nodig? De tijdlijn geeft per fase, vanaf het moment dat er nog geen hulp is in het gezin tot het moment dat kinderen zich losmaken van hun ouders, weer welke problemen de kinderen en jongeren tegenkwamen en hoe dit volgens hen beter kan.

Aan het project werkten kinderen en jongeren mee van 14 tot 23 jaar. Zij zeiden behoefte te hebben aan ondersteuning en aan meer informatie over de problemen van hun ouders. Ook willen ze serieus genomen worden als ervaringsdeskundige. Naast de aanbevelingen van de kinderen en jongeren, doet de Kinderombudsman een aantal extra aanbevelingen aan de verschillende organisaties die een rol hebben bij het verbeteren van de situatie van deze kinderen en jongeren. De uitkomsten van het rapport zijn voor minister Hugo de Jonge aanleiding om meer aandacht te vragen voor extra ondersteuning. Hij wil bovendien met gemeenten in gesprek om te voorkomen dat een gezin minder thuiszorg krijgt doordat een kind mantelzorger is.

Aan de slag in Groningen!

In de provincie Groningen zijn er op dit moment in de leeftijd van 0 t/m 24 jaar in totaal 176.951 kinderen en jongeren. Het Platform Hattinga Verschure schat dat er in onze provincie in totaal 120.000 mantelzorgers zijn, waarvan er ruim 30.000 18 jaar of jonger zijn.

Het provinciaal Expertteam JMZ Groningen richt zich in 2018 op de volgende sporen:

  1. Vertel het verhaal van jongeren! Ontwikkeling van praktische informatie en handvatten voor beleidsmakers en voor professionals en vrijwilligers in de dagelijkse praktijk.
  2. Signalering en dan? Ontwikkeling praktische handvatten, inclusief samenwerking.
  3. Stimuleren activiteiten en meer bereik. Versterken activiteiten voor jonge mantelzorgers en ontwikkeling eigen week van de jonge mantelzorger.
  4. Wie spreekt de taal van jongeren? Alle informatie gericht op jongeren, zoveel mogelijk voor en door jongeren.

Meer informatie

>> Expertteam Jonge Mantelzorg (JMZ) Groningen

>> Rapport ‘Hoor je me wel’, Kinderombudsman

>> Kamerbrief over kinderen van een langdurig zieke ouder, Hugo de Jonge

Wil je meer weten over wat het Expertteam JMZ in de provincie Groningen doet? Of wil je graag samenwerken? Neem contact op met Rika Ringersma

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X