Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Maatschappelijke Waarde is de waarde die een initiatief toevoegt aan de maatschappij door haar activiteiten.

Maatschappelijke Waarde Inspiratiecafé

11 juli 2023

Op dinsdag 13 juni vond in de Melkfabriek in Bunne het Maatschappelijke Waarde Inspiratiecafé plaats, georganiseerd door CMO STAMM en de BOKD. Maatschappelijke Waarde is de waarde die een initiatief toevoegt aan de maatschappij door haar activiteiten. Dit kan zowel vanuit een financieel, als sociaal perspectief bekeken worden. Tijdens het inspiratiecafé werd een inleiding gegeven door Erik Meij en gingen de deelnemers in gesprek over de waarde van bewonersinitiatieven.

De kracht van bewonersinitiatieven en het belang van zichtbare maatschappelijke waarde

Bewonersinitiatieven worden gedreven door betrokken individuen en gemeenschappen die zich inzetten voor positieve verandering. Ze dragen bij aan het versterken van sociale cohesie, het oplossen van lokale uitdagingen en het creëren van leefbare en veerkrachtige gemeenschappen. Steeds vaker worden bewonersinitiatieven gevraagd om inzichtelijk te maken wat hun maatschappelijke waarde is. Ze moeten laten zien welke impact hun activiteiten uiteindelijk hebben in de maatschappij en soms moeten ze dit uitdrukken in geld. Gemeenten en andere financiers vragen daar om. Het draait niet alleen om verantwoorden, maar ook om leren en verbeteren. Het is daarom essentieel dat bewoners én professionals op de hoogte zijn van de verschillende meetinstrumenten die ingezet kunnen worden om maatschappelijke waarde te meten.

Manieren om maatschappelijke waarde te meten

Tijdens het inspiratiecafé werden drie methoden besproken om de maatschappelijke waarde van bewonersinitiatieven te meten. De eerste methode is de MAEX (Maatschappelijke Index), een platform dat inzicht biedt in de impact van initiatieven op diverse terreinen, zoals gezondheid, duurzaamheid en participatie. De MAEX hanteert een prijslijst, waarin de verschillende activiteiten van een bewonersinitiatief op een geldbedrag gezet worden. De maatschappelijke waarde wordt uiteindelijk uitgedrukt in het geldbedrag dat alle activiteiten samen opleveren volgens de prijslijst. Een andere methode om maatschappelijke waarde te meten is de doorbraakmethode. Deze methode richt zich op het bieden van maatwerk en welke financiële voordelen hieraan verbonden zijn. Tot slot werd de Verandertheorie aangehaald, waarbij de focus ligt op het inzichtelijk maken van de missie, doelen en activiteiten van een inwonersinitiatief. Wanneer dit duidelijk is wordt het makkelijker om de maatschappelijke waarde te meten. Onlangs is er een pilot afgerond waarin de maatschappelijke waarde van het Dorpshuis Smilde inzichtelijk is gemaakt. Bekijk het rapport!

CMO STAMM heeft een stappenplan ontwikkeld dat in 10 stappen helpt om iets te zeggen over de maatschappelijke waarde van een initiatief. De relatie tussen het hogere doel van een organisatie en de impact die ze heeft met haar activiteiten is de sleutel. Dit stappenplan helpt bij het beoordelen en communiceren van de maatschappelijke waarde van een initiatief. Bekijk het stappenplan!

Terugblik op de bijeenkomst

Het inspiratiecafé trok dorpscontactambtenaren en welzijnsmedewerkers uit de provincies Groningen en Drenthe. De bijeenkomst bood een vruchtbare omgeving waarin de dialoog over maatschappelijke waarde kon worden gevoerd. Tijdens de bijeenkomst werden inspirerende inzichten gedeeld en deelnemers konden van elkaars ervaringen leren.

Vervolg bijeenkomst op donderdag 28 september

Vanwege de positieve reacties en de behoefte aan verdere verdieping organiseren we op donderdag 28 september een vervolgbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de professionals getraind om zelf aan de slag te gaan met het meten van maatschappelijke waarde voor bewonersinitiatieven. Een mooie kans om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Ook als je er niet bij was op 13 juni ben je welkom. We zorgen ervoor dat de inhoud voor iedereen te begrijpen is. Kortom: alle dorpscontactambtenaren en professionals die inwoners ondersteunen in georganiseerde activiteiten en inwonersinitiatieven in de provincies Groningen en Drenthe zijn welkom!

Het Maatschappelijke Waarde Inspiratiecafé was een gelegenheid om te leren, te inspireren en samen te werken. CMO STAMM en BOKD kijken uit naar de bijeenkomst op 28 september. Indien je je alvast wilt aanmelden dan kan dit door te mailen naar Evelien Mulder: e.mulder@cmostamm.nl.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

  • Erik Meij
  • e.meij@cmostamm.nl
  • 06 13 58 14 71

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X