Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het is een mooie manier om de kennis die ik in de bachelor heb geleerd toe te passen in de praktijk. Daarnaast is de werkervaringsplek is een mooie en leerzame manier om het werkveld te ontdekken.

Net afgestudeerd, en nu?

2 maart 2017

Dat is de vraag waar veel starters op de arbeidsmarkt tegenaan lopen. Je hoofd zit vol verse kennis en je staat te popelen deze kennis toe te passen in de praktijk. Helaas is kennis alleen vaak niet voldoende. De meeste organisaties vragen vaak ook om relevante werkervaring. Om die werkervaring op te doen, is een werkervaringsplek bij CMO STAMM een mooie kans!

Je krijgt hier een half jaar de kans om mee te draaien in een dynamische organisatie. Het is mogelijk om vaardigheden te ontwikkelen die volgens jou van toegevoegde waarde zijn voor je verdere loopbaan. Je krijgt veel zelfstandigheid en leert waar je kwaliteiten liggen. Doordat CMO STAMM werkzaam is op verschillende thema’s, kun je altijd aansluiten projecten die jij interessant vindt.

Wij (Miraya Rook, Guido Musch, Marloes Werkman en Emma Hofman) werken op dit moment met veel plezier op een werkervaringsplek bij deze leuke en dynamische organisatie. We vertellen jullie graag waar we ons zoal mee bezig houden.

Emma Hofman

Mijn werkervaringsplek bij CMO STAMM zit er alweer bijna op! Ik ben de afgelopen zes maanden werkzaam geweest bij het Meldpunt Discriminatie Drenthe. Hier heb ik me bezig gehouden met thema’s die te maken hebben met discriminatie. Ik heb pedagogische wetenschappen gestudeerd, maar ik heb me bij het meldpunt ook verdiept in hele nieuwe thema’s zoals de ratificatie van het VN-verdrag inzake personen met een beperking en de implementatie van LHBT-beleid. Ik zie het als een uitdaging om mijn kennis te verbreden en me te verdiepen in nieuwe onderwerpen. Ik heb de afgelopen zes maanden veel geleerd, zowel op het gebied van onderzoek als advies. Deze combinatie vind ik erg leuk. Ik ben nog lang niet uitgeleerd en ik zou me heel graag verder ontwikkelen in deze sector. Deze werkervaringsplek zie ik als een goede opstap naar een mooie verdere carrière. Afgelopen week heb ik die stap ook kunnen maken. Vanaf begin maart ga ik aan de slag bij de gemeente Weststellingwerf via Jong&Fris. Ik ga me hier bezig houden met een participatievraagstuk met als doel om mensen die in een sociaal isolement zitten weer mee te laten doen in het sociale leven. Een enorm interessante en leerzame uitdaging waar ik heel veel zin in heb!

Miraya Rook

Alweer twee maanden ben ik werkzaam bij CMO STAMM. Binnen de organisatie werk ik mee aan twee interessante en totaal verschillende projecten. Het eerste project is Burgerkracht in Drenthe. Met het team (waar Guido ook deel van uit maakt) gaan we langs alle gemeentes in Drenthe voor de subsidieregeling Vitaal Platteland. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk burgerinitiatieven in Drenthe op de website van Burgerkracht in Drenthe te plaatsen. Bij het andere project doe ik samen met de Sociaal-Economische Raad Noord Nederland onderzoek naar arbeidstoeleiding en een toekomstbestendige noordelijke arbeidsmarkt. Met de brede achtergrond van sociologie is het erg leuk om me bezig te houden met beide projecten. Het is een mooie manier om de kennis die ik in de bachelor heb geleerd toe te passen in de praktijk. Daarnaast is de werkervaringsplek is een mooie en leerzame manier om het werkveld te ontdekken. Het voelt als een goed begin van hopelijk een leerzame en interessante carrière.

Guido Musch

Nadat ik afgelopen zomer ben afgestudeerd als sociaal planoloog, heb ik veel gesolliciteerd, maar kreeg ik steeds te horen dat ik te weinig werkervaring had. Toen ik CMO STAMM tegenkwam bij het festival Let’s Gro heb ik meteen gereageerd op een werkervaringsplek vacature. Daar werd positief op gereageerd, waardoor ik op hetzelfde moment en met dezelfde bezigheden als Miraya kon beginnen bij het kennisplatform Burgerkracht in Drenthe. Om er voor te zorgen dat initiatiefnemers makkelijker hun project kunnen toevoegen, maak ik de site toegankelijker. Daarnaast draag ik bij aan Ideeënbank Groningen, door mee te gaan naar evenementen en het team te ondersteunen waar nodig.

Ook werk ik mee aan het ondersteunen van de ontwikkeling en uitvoering van de leergang en masterclasses die CMO STAMM organiseert in het kader van Overheidsparticipatie, waarbij vraagstukken als: ‘Hoe kunnen overheden omgaan met actieve inwoners die de regie over hun eigen leefomgeving pakken?’ langskomen. Tot slot ben ik sinds kort bezig met een project over nieuwe democratie, daarvoor onderzoek ik verschillende projecten in Noord-Nederland, waarbij beslissingen anders worden gemaakt dan op de ‘ouderwetse manier’.

Aangezien ik tijdens mijn studie veel aandacht heb besteed aan het aanpakken van de leefomgeving en aan burgerinitiatieven zijn dit hele leuke onderwerpen om mee aan de slag te gaan. Deze werkervaringsplek is dan ook hopelijk een vliegwiel voor mijn toekomstige loopbaan!

Marloes Werkman

Sinds deze week werk ik op een werkervaringsplaats bij CMO STAMM. Ik ga bijdragen aan het flexteam Europa en ga me verdiepen in Europese subsidies en helpen met het aanvragen hiervan. Recent heb ik mijn master European Market Law afgerond aan de Rijkuniversiteit in Groningen en ben ik op zoek gegaan naar een uitdagende werkplek. Al snel merkte ik dat het gebrek aan voldoende relevante werkervaring het lastig maakte om ergens binnen te komen. In mijn zoektocht kwam ik uit bij CMO STAMM en ik werd erg enthousiast van het karakter en de werkwijze van de organisatie. In overleg hebben we een werkervaringsplaats kunnen creëren waar ik hoop veel te leren en mijn kennis in de praktijk te brengen. Het is mijn droom om mijn passie voor mensen en mijn grote interesse voor Europa samen te brengen in mijn werk en ik denk dat deze plek daar perfect voor is. Uiteraard hoop ik dat mijn werkervaring hier als springplank zal fungeren voor een toekomstige baan.

Update 2019:

Jet van der Meer

Zes maanden lang heb ik, Jet van der Meer, mij in 2018-2019 met veel plezier beziggehouden met diverse projecten rondom het thema armoede en zorg. Mijn taken waren zeer divers: van het doen van deskresearch over de schuldhulp- verlening, het schrijven van verslagen en het Mantelzorg Magazine, en het meedenken met het online armoedeplatform; tot het bijwonen en organiseren van bijeenkomsten, en het houden van interviews met mantelzorgers. Deze diversiteit aan taken maakt dat geen dag hetzelfde is. Zo zat ik soms de hele dag op kantoor achter de computer om informatie uit te zoeken of te schrijven, en soms was ik vooral met collega’s aan het overleggen. Andere dagen was ik juist veel op pad om interviews af te nemen of om bijeenkomsten bij te wonen.

Bij het uitvoeren van deze taken krijg je veel verantwoordelijkheid: je bent vrij om te bepalen wanneer je welke taak doet en op welke manier. Dat is het mooie van een werkervaringsplaats. Verder draai je volledig mee in het team en zien collega’s jou echt als een volwaardige collega: er wordt echt geluisterd naar jouw ideeën en feedback. Ook krijg je de ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je mag bijvoorbeeld zelf aangeven wat voor soort taken je wilt doen en stel je vooraf een leerplan op. Samen met jouw begeleider ga je vervolgens kijken wat de mogelijkheden zijn die passen bij jouw wensen. Op deze manier kun jij die vaardigheden ontwikkelen die je altijd al had willen hebben (en niet onbelangrijk, die goed staan op je cv!). Zo heb ik interactieve kaarten leren maken met Tableau, heb ik nog beter leren werken met SPSS, en mocht ik een aantal cursussen volgen, zoals Infographics. Daarnaast heb ik een CMO STAMM Academie ‘Nazorg uit Voorzorg’ mogen organiseren, waar ik mijn eigen onderzoek heb mogen presenteren voor ruim zestig deelnemers (professionals en ervaringsdeskundigen). Leuk om te ervaren dat anderen mij daardoor meteen zagen als expert!

Tot slot, door deze werkervaringsplaats weet ik beter wat ik kan en wat ik (minder) leuk vind. Ik ben zelfverzekerder geworden in alles wat ik doe. Ik ben ervan overtuigd dat deze werkervaringsplaats mij heeft geholpen bij het vinden van een reguliere baan, waar ik direct mag starten als ik hier klaar ben. Een werkervaringsplaats bij CMO STAMM is wat mij betreft dan ook een echte aanrader!

Openstaande vacatures

Er zijn binnen de organisatie nog genoeg projecten waar we de hulp van jong talent goed kunnen gebruiken. Dus ben jij zelf nog op zoek naar een interessante plek waar je nuttige werkervaring op kunt doen? Kijk op onze website voor de openstaande vacatures of bel ons voor meer informatie.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X