Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

De kracht van dit project is dat de rolmodellen 'van onderaf' zijn geworven, getraind, ingezet en gecoacht.

POLRAD, de kracht van lokale rolmodellen // Europees Integratie Fonds

3 april 2015

Aanleiding

De basis van het project POLRAD is dat voor wederzijds begrip onderlinge communicatie nodig is. Contact tussen verschillende groepen in de Nederlandse samenleving is veelal niet vanzelfsprekend. Met behulp van mensen uit de samenleving zelf kan hier op effectieve wijze op worden ingespeeld. Dit is dan ook de manier waarop de samenwerkende organisaties van het POLRAD-project in het project hebben gewerkt: met inzet van lokale rolmodellen polarisatie en radicalisering onder burgers tegen gaan. De vijf organisaties, CMO STAMM, Stichting Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening, VluchtelingenWerk Noord-Nederland, Jongerenwerk Barkema & de Haan en Overstag Uitvoering hebben ieder hun eigen expertise en ervaring op het gebied van preventie van polarisatie en radicalisering en zijn allen leden van het provinciale expertisenetwerk polarisatie en radicalisering. In het project POLRAD hebben zij hun krachten gebundeld om polarisatie en radicalisering te voorkomen. CMO STAMM was projectleider.

Aanpak

Het project liep van april 2013 tot en met december 2014. Lokale rolmodellen uit verschillende bevolkingsgroepen zijn getraind en ingezet om een positief voorbeeld te zijn en een actieve bijdrage te leveren aan het voorkomen van polarisatie en radicalisering. De kracht van dit project is dat de rolmodellen ‘van onderaf’ zijn geworven, getraind, ingezet en gecoacht. De projectpartners zijn van mening dat dankzij de inzet van lokale rolmodellen de preventieve boodschap beter overkomt op een breder publiek. Het positieve voorbeeld komt vanuit de samenleving zelf, en wordt niet van bovenaf opgelegd.

Resultaat

Het doel van dit project was om de dialoog tussen burgers op gang te brengen door middel van het organiseren van preventieve activiteiten. Hiertoe zijn een trainershandleiding gericht op deskundigheidsbevordering van rolmodellen en een basistraining voor professionals “Signalering van polarisatie en radicalisering” ontwikkeld. Er zijn meer dan 100 voorlichtingsactiviteiten georganiseerd in de hele provincie Groningen door jongerenwerk Barkema en De Haan, MJD, Overstag Uitvoering en VluchtelingenWerk Noord-Nederland, met inzet van 80 lokale rolmodellen. Er zijn 65 professionals getraind in samenwerking met het provinciale expertisenetwerk. Er ligt een Handboek POLRAD voor professionals en beleidsmakers met daarin beschreven de aanpak van polarisatie en er heeft een grote internationale slotconferentie plaatsgevonden met input van alle leden van het expertise netwerk Polarisatie en radicalisering en met inbreng van burgers.

Het POLRAD project is afgelopen, maar de partners gaan door met hun activiteiten en de methode die zij in POLRAD hebben ontwikkeld: vinden, trainen en inzetten van lokale rolmodellen om anderen te inspireren, bruggen te bouwen tussen individuen, groepen en organisaties om de preventie van polarisatie en radicalisering te versterken. Voor het provinciale expertisenetwerk Groningen heeft CMO STAMM een sociale kaart ontwikkeld. Deze is op aanvraag beschikbaar. Je kunt hiervoor contact opnemen met een van de betrokken adviseurs.

Rol/role CMO STAMM Leadpartner
Subsidieregeling/funding ISEC / RAD
Projectcode HOME/2012/ISEC/AG/RAD/4000003805
YouTube film  https://www.youtube.com/watch?v=VVEHadgZN7k

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X