Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Om de kwaliteit van schuldhulpverlening in Drentse en Groningse gemeenten te verbeteren.

Schouders Eronder; doe je mee?

4 oktober 2018

Samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties blijven we op zoek naar nieuwe en innovatieve vormen van het bestrijden van armoede. Wat ons betreft een gezamenlijk proces van experimenteren, van elkaar leren, kennis uitwisselen, evalueren en door ontwikkelen. In 2019 starten in tien Drentse en Groningse gemeenten lerende organisaties rondom schuldhulpverlening. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, doe je mee?

Lerende organisaties

Het landelijke programma Schouders Eronder zet zich in om de kwaliteit van schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren. CMO STAMM is gangmaker voor dit programma en start in 2019 met de uitvoering en ondersteuning van tien Drentse en Groningse projecten die binnen lokale netwerken rondom armoede en schulden een betere samenwerking en lerende organisaties stimuleren om de lokale schuldhulpketen efficiënter in te richten. We starten in Assen, Stadskanaal, Midden-Groningen, Oldambt, Hoogeveen, Meppel, het Hogeland en Groningen-stad. Er zijn nog twee plaatsen beschikbaar.

Wat betekent meedoen voor jouw gemeente?

Vanuit de deelnemende gemeenten vragen we bestuurlijk commitment om binnen het bestaande lokale netwerk rondom armoede en schulden een betere samenwerking te stimuleren en een meer lerende organisatie te worden. En vragen we ambtelijk commitment en/of ondersteuning om dat proces goed op gang te brengen. We kijken daarbij graag samen naar de wijze waarop je een regisserende en/of faciliterende rol zou willen vervullen en naar aanvullende financiering.

Het programmamanagement van Schouders Eronder stelt CMO STAMM middelen beschikbaar voor de uitvoering en ondersteuning van deze tien projecten, die per 1 januari 2019 vanuit de VNG en Divosa worden verstrekt. CMO STAMM levert een deskundige en onafhankelijke procesbegeleiding: een rol die binnen Schouders Eronder van groot belang is gebleken. Deze procesbegeleider wordt grotendeels vergoed door het programmamanagement van Schouders Eronder.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over het programma op www.schouderseronder.nl

Ook deel uitmaken van een lerende organisatie of werkgroep rondom armoede en schulden in Groningen en/of Drenthe? Neem contact op met Saskia Duursma.

Het landelijke professionaliseringsprogramma ‘Schouders eronder’ is een bundeling van krachten van de VNG, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Landelijke Cliëntenraad, Divosa en CMO STAMM om schuldhulp kennisrijker, professioneler en innovatiever te maken.

logo project Schouders eronder

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X