Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Van de acht jongeren die in 2019 bij LDC verbleven, zijn zeven weer teruggeleid naar school.

Van camping tot Sociaal Dorpsbedrijf

5 juni 2020

Stichting Landgoed DeCamping (LDC) uit ’t Zandt werkt hard aan de doorontwikkeling tot Sociaal Dorpsbedrijf. Naast een camping, een dorpswinkel en het onderhouden van het terrein en de gebouwen, biedt de stichting ook een houvast voor inwoners van ’t Zandt, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor vastgelopen leerlingen van Noorderpoort en het Alfa-college.

Mbo-leerlingen

De leerlingen van Noorderpoort en het Alfa-college waarom het gaat, hebben moeite met ons huidige schoolsysteem. “Ze zijn wel leerbaar, maar niet schoolbaar”, vertelt Drewes Wildeman in de Ommelander Courant (19 mei 2020). Hij wil hen graag een nestgevoel bieden waarin de sociale omgang met anderen centraal staat, op een laagdrempelige manier. De leerlingen zijn drie dagen per week aan de slag bij Landgoed De Camping en de overige twee dagen zijn ze op het stageadres voor hun school. Bij LDC doen ze ’s ochtends opdrachten voor school en ’s middags werken ze mee. Het is voor de jongeren de laatste kans die ze vanuit school geboden krijgen.

De leerlingen doen alle werkzaamheden die er op het terrein van Landgoed DeCamping zijn en ook daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan kleine klusjes voor bewoners, aan het onderhoud van het omliggende bos of aan het maken van bloembakken die het dorp verfraaien. De ROC’s zijn enthousiast over de aanpak. Van de acht jongeren die in 2019 bij LDC verbleven, zijn zeven weer teruggeleid naar school.

Reuring aan het dorp

In een veilige en vertrouwde omgeving krijgen de leerlingen een dagritme, krijgen ze nieuwe sociale contacten en doen ze ervaringen op om door te kunnen stromen naar (vervolg)onderwijs) of werk. Bij Landgoed De Camping leren ze omgaan met onzekerheden die het leven biedt. De combinatie van een plek bij LDC met een stage maakt de aanpak krachtig. Ook voor voortijdig schoolverlaters. De sociale vaardigheden die zij drie dagen per week bij LDC opdoen, kunnen ze de overige twee dagen meteen inzetten op hun stageplek. Zo’n aanpak geeft lucht aan jongeren die moeilijk inpasbaar zijn in ons schoolse systeem. Ook voortijdige schoolverlaters hebben er veel baat bij, zo is gebleken uit de aanpak in ’t Zandt. Meerwaarde is ook de vergrootte betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leefomgeving. Ze werken mee aan verfraaiing van het dorp en er ontstaat interactie met andere bewoners. Alle activiteiten geven reuring aan het dorp.

Corona

Uiteraard gelden voor LDC dezelfde regels als voor scholen in deze coronatijden. Dit is erg vervelend voor de jongeren. Voor hen zijn de dagen bij LDC belangrijk in de dagelijkse structuur. Drewes Wildeman houdt wel contact met hen en probeert ze op afstand te motiveren en te begeleiden. Het is op een dergelijk groot terrein gelukkig eenvoudig om de anderhalve meter afstand te garanderen. Hopelijk mogen de jongeren snel weer aan de slag.

Perspectief voor de toekomst

Stichting Landgoed DeCamping heeft in de afgelopen drie jaar laten zien dat zij in een behoefte voorzien. “We willen dit graag continueren”, aldus Bé Schollema, wethouder voor het sociaal domein van de gemeente Loppersum. De gemeente heeft onlangs besloten om de stichting te ondersteunen als een algemene voorziening voor het dorp. Dit wordt mogelijk gemaakt met middelen vanuit het Nationaal Programma Groningen. Drewes Wildeman, initiatiefnemer van LDC, is zeer verheugd met de toekenning, hiervan: “Dit biedt perspectief voor de toekomst.”

De voorziening is opgezet met behulp van expertise vanuit het kenniscentrum CMO STAMM. Vanuit de gedachte dat de formule in ’t Zandt ook in andere dorpen zou kunnen werken, heeft de provincie Groningen hiervoor financiële middelen beschikbaar gesteld. Hermien Maarsingh, adviseur van CMO STAMM, benadrukt dat “de formule van ’t Zandt natuurlijk nooit als blauwdruk kan gelden, want elk dorp is weer anders”. En niet overal loopt een gedreven sociaal ondernemer als Drewes Wildeman rond. Zie je mogelijkheden om ook in jouw dorp een sociaal bedrijf op te zetten? Wij kunnen je hierbij op weg helpen!

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X