Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Veerkracht, maar ook toegenomen kansenongelijkheid

15 juni 2022

Corona zorgde in 2021 opnieuw voor de nodige uitdagingen. Voor de Groningse en Drentse samenleving, maar ook voor onze organisatie. De veerkracht en het herstelvermogen van Groningers en Drenten, de economie en de organisatie bleek gelukkig groot. Maar dat gold helaas niet voor iedereen. Vooral de meest kwetsbare Groningers en Drenten werden het hardst geraakt en raakten verder achterop.

Kansenongelijkheid werd pijnlijk zichtbaar. De coronacrisis bleek een katalysator en vergrootglas op bestaande opgaven. Opgaven die door de huidige volgende crisis, een vreselijke oorlog in Oekraïne, nog eens verder worden verscherpt.

Opgaven waar wij in 2021 ook heel hard aan werkten. Met Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen gaven wij inzicht in de effecten van corona en andere ontwikkelingen op de Drentse en Groningse samenleving. De ervaringen en meningen van inwoners brachten wij in beeld via het Groninger- en Drents Panel. Zo gaven wij de Drenten en Groningers een stem: wat speelt er, wat willen zij en waar schuurt het? Daarmee kregen beleidsmakers en bestuurders snel goede en betrouwbare informatie over deze actuele ontwikkelingen.

Samen met onze partners ontwikkelden wij in 2021 innovatieve oplossingen voor onder meer de aanpak van armoede & schulden, gelijke kansen in het onderwijs, positieve gezondheid en preventie, goede ouderenzorg en versterking burgerkracht. Ook ondersteunden wij de Drentse gemeenten bij de verkenning van hun corona perspectief- en herstelstrategie. Alles gericht op brede welvaart voor iedereen! Daarnaast hebben wij groen licht gekregen van Toukomst voor het programma Kansen voor Kinderen Groningen . Hierin helpen we, Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en vele vrijwilligers, Groninger gezinnen om structureel uit armoede te komen.

Dit jaarverslag geeft een compacte impressie van onze inzet in 2021. Met elkaar zorgen we voor een veerkrachtig en sociaal Groningen en Drenthe, met gelijke kansen voor iedereen, nu en in de toekomst. Op basis van heldere feiten en cijfers, innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te verbinden. Met een scherp oog voor de mensen voor wie wij het doen.

Lees het jaarverslag 2021; Veerkrachtig door de crisis, Drenthe

Lees het jaarverslag 2021; Veerkrachtig door de crisis, Groningen

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X