Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties blijven we op zoek naar nieuwe en innovatieve vormen van democratie.

Conferentie Nieuwe Democratie

4 januari 2018

Op 30 november 2017 vond de conferentie Nieuwe Democratie plaats in de Melkfabriek in Bunne. We kijken terug op een zeer goed bezochte, dynamische conferentie waarbij we via interessante lezingen, boeiende discussies en gesprekken hebben gesproken over de invulling van een bewuste en nieuwe democratische koers.

Hoe nu verder?

Via de Democratische Broedplaats Groningen/Drenthe houden we je graag op de hoogte van de thema’s, discussies en ontwikkelingen vanuit de Expertgroep Nieuwe Democratie. Als je onderdeel wilt uitmaken van de kennisdeling binnen deze Democratische Broedplaats Groningen/Drenthe horen we dat graag! Je ontvangt actief alle informatie, inzichten en kennis die we in de expertgroep met elkaar ontwikkelen door een mail te sturen naar Saskia Duursma: s.duursma@cmostamm.nl.

Powerpoint conferentie Nieuwe Democratie 30 november 2017

Wij danken de aanwezigen voor de inspirerende bijdrage en interactie en zien ze graag terug bij vervolgacties. Samen met bewoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties blijven we op zoek naar nieuwe en innovatieve vormen van democratie. Het is en blijft wat ons betreft een gezamenlijk proces van experimenteren, van elkaar leren, kennis uitwisselen, evalueren en doorontwikkelen.

Deze bijeenkomst is tot stand gekomen met medewerking van: Provincie Groningen en provincie Drenthe, CMO STAMM en alle leden van de expertgroep Nieuwe Democratie.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X