Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het mooie van deze Zorgtafel is dat er heel praktische oplossingen worden gevonden voor veelvoorkomende alledaagse zaken.

De Drentse Zorgtafel bewijst de kracht van samenwerken

2 maart 2021

Van huisartsen tot verzekeraars, van ziekenhuizen tot de geestelijke gezondheidszorg: tal van zorginstellingen in Drenthe hebben de koppen bij elkaar gestoken om de zorg in de provincie samen zo goed mogelijk te organiseren. Onder de naam ‘de Drentse Zorgtafel’ zoeken ze naar praktische oplossingen en maken ze gerichte plannen om ook in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen bieden.

De kosten van de gezondheidszorg nemen steeds verder toe. In Drenthe zijn die kosten als gevolg van vergrijzing, een hogere levensverwachting en dunbevolkte plattelandsregio’s nog hoger dan gemiddeld. Dat feit is de aanleiding geweest om de Drentse Zorgtafel te starten.

Voorzitter van de werkgroep is commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. “Het mooie van deze Zorgtafel is dat er heel praktische oplossingen worden gevonden voor veelvoorkomende alledaagse zaken. Hoe kun je regelen dat er ’s nachts nog maar één verzorgende naar een dorp rijdt om daar zorg te verlenen, in plaats van drie? Wie kan er personeel inzetten bij een instelling die tot over zijn oren in de coronaproblemen zit? Hoe voorkomen we gedoe met de belastingregels als horecapersoneel meehelpt in zorginstellingen? Als je bij elkaar gaat zitten, dan vind je heel vaak oplossingen voor dit soort problemen.”

Roken en drinken

De partijen aan de Drentse Zorgtafel proberen niet alleen praktische oplossingen te bedenken, ze maken ook plannen om de zorg op lange termijn goed en betaalbaar te houden. Bijvoorbeeld door de behoefte aan zorg te verkleinen. Zo wordt er gewerkt aan een Regionaal preventieakkoord. In Drenthe komen armoede, laaggeletterdheid en schulden vaker dan gemiddeld voor en daarmee ook roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Met een Regionaal preventieakkoord kunnen die gewoonten gericht, en met inzet van de juiste partijen, worden tegengegaan.

Goed personeel

Daarnaast vereist goede zorg goed personeel: daarom wil de Drentse Zorgtafel de regionale arbeidsmarkt verbeteren. Dat kan door vol in te zetten op zij-instromers, werknemers uit andere beroepsgroepen die willen overstappen naar de zorg. De Drentse zorgpartners zijn naar het Ministerie van VWS (volksgezondheid, welzijn en sport) gestapt om meer zorgpersoneel in deze regio op te kunnen leiden.

De kracht van de Drentse Zorgtafel is ook de grote diversiteit, vindt voorzitter Klijnsma. “Het gaat van gemeentebestuurders naar verzorgingshuizen, van opvangvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking naar ambulancezorg en huisartsen; alles wat je maar onder de paraplu van zorg kan scharen, dat zit aan tafel. Zij snappen wat het betekent als je te weinig personeel hebt, of te weinig plek hebt om mensen op te vangen. De sfeer is heel constructief. Het is veelzeggend dat na afloop van de Zorgtafel, mensen altijd nog even blijven hangen, om nog even wat praktische zaken uit te wisselen.”

Acute zorg

Samenwerking tussen al die partijen is ook voor het organiseren van de acute zorg heel belangrijk. Dat is zorg die zo snel mogelijk moet worden verleend om overlijden of gezondheidsschade te voorkomen. De rijksoverheid heeft plannen bedacht om die zorg centraal te regelen, maar de Drentse Zorgtafel vindt dat het organiseren van die acute zorg vooral een verantwoordelijkheid van de regio is. Waarbij het belangrijk is te weten dat door samenwerking in de regio er een hoop verbeterd kan worden. Door de vele regeltjes werken bijvoorbeeld huisartsen en ziekenhuizen, maar ook zorg en welzijn, vaak onvoldoende samen. Terwijl patiënten wel vaak vanuit verschillende kanten hulp nodig hebben. Door dat te verbeteren, kan veel winst behaald worden. Dat werkt beter, zeggen de partijen aan de Zorgtafel, dan nieuwe regels die in Den Haag worden bedacht.

Op 4 januari 2021 is de reactie van de Drentse Zorgtafel op de zogenaamde houtskoolschets van het ministerie van VWS – de plannen rondom acute zorg – aan het ministerie overgebracht. Zie: https://www.zorgbelang-drenthe.nl/drentse-partijen-reageren-samen-op-inrichting-acute-zorg

Deelnemende partijen

De deelnemende partijen zijn: 12 Drentse gemeenten, CMO STAMM, GGD Drenthe, GGZ Drenthe Huisartsenzorg Drenthe, Icare, Interzorg, Isala Meppel, NNCZ, Provincie Drenthe, Saxenburgh groep ROAZ/AZNN, Tangenborgh, Treant Zorggroep, UMCG, UMCG Ambulancezorg, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Zilveren Kruis, Zorgbelang Drenthe en ZorgpleinNoord.=

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X