Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

december, 2020

10dec19:3021:00VGG-bijeenkomst COVID-1919:30 - 21:00 Online sessie

Evenement details

Op 10 december gaan we met bestuurders, griffiers, raadsleden en gemeentesecretarissen in gesprek over de sociaal maatschappelijke gevolgen van corona in Groningen. Op welke wijze verdelen we verantwoordelijkheden in het licht van de opgaven waar we voor staan? Hoe krijgen we zicht op de sociaal-maatschappelijke opgaven? En hoe kunnen we in de dagelijkse dynamiek de grote lijnen zien?

Achtergrond

Als bestuurder of politicus bent u vanaf maart 2020 geconfronteerd met nieuwe afwegingen rondom de Covid-19 pandemie. Het Kabinet heeft de eerste maanden in afstemming met de Veiligheidsregio’s maatregelen ondernomen om de Covid-19 pandemie beheersbaar te krijgen en de sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen voor de samenleving zo goed mogelijk te laten landen.

Nu de pandemie voortduurt, komen er vragen over veranderingen in bevoegdheden en is er een trend te zien in groepen van burgers die het niet eens zijn met genomen maatregelen en deze weigeren op te volgen.

Met u willen we in deze Teams-bijeenkomst de verschillende perspectieven belichten met bijdragen van Marco Zannoni en Yvonne Turenhout en onder voorzitterschap van Ard van der Tuuk.

Naar verwachting zal binnenkort de “Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19” in werking treden. Wat staat ons daarmee te wachten en hoe kunnen burgemeesters, collegeleden, raadsleden het gesprek hierover aangaan samen met de inwoners en bedrijfsleven/maatschappelijke organisaties? Marco Zannoni geeft hierover uitleg en beantwoord vragen.

Welke vooruitzichten kunnen we schetsen wanneer de pandemie langer in 2021 gaat voortduren? Wat zijn de sociaal-maatschappelijke opgaven die op gemeenten afkomen en wat kunt u hieraan nu reeds doen qua preventie en voorbereiding? Yvonne Turenhout geeft hierover uitleg en beantwoord vragen.

Ard van der Tuuk zal de bijeenkomst voorzitten en inleiden met actuele informatie die hij als lid van de Klankbordgroep Covid-19 binnen de VNG ontvangt.

Aanmelden

Graag voor maandag 7 december aanmelden via secretariaat@groningergemeenten.nl. U ontvangt dan een link voor een Teams-bijeenkomst.

Sprekers

Marco Zannoni is lid van de directie van het COT, het Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement. Hij adviseert bestuurders en directies voor, tijdens en na crises en rond complexe veiligheidsvraag- stukken. Binnen het veiligheids- en crisismanagement domein is hij gespecialiseerd in strategisch management, politiek-bestuurlijke aspecten en de nafase.

Yvonne Turenhout is directeur-bestuurder van Sociaal Planbureau Groningen en CMO STAMM. Sociaal Planbureau Groningen is het onafhankelijke kennisinstituut in Groningen dat trends en ontwikkelingen in sociaal domein en het leven van Groningers in kaart brengt, analyseert en ontsluit voor een breed publiek. CMO STAMM is gericht op het creëren van innovatieve oplossingen. Met als doel het ondersteunen van het beleid en praktijk van de Groninger gemeenten

Ard van der Tuuk is de eerste burgemeester van Westerkwartier, de gemeente die per 1 januari 2019 ontstond door de fusie van Leek, Marum, Grootegast, Zuidhorn en een deel van de voormalige gemeente Winsum. Daarvoor was Van der Tuuk waarnemend burgemeester in Grootegast.
Ard is voorzitter van de Vereniging van Groninger gemeenten en commissielid Bestuur en Veiligheid binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Tijd

(Donderdag) 19:30 - 21:00

Locatie

Online sessie

Organisator

Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG)secretariaat@groningergemeenten.nl

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X