Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

maart, 2017

14maa13:3017:00Vluchtelingen uit Syrië13:30 - 17:00 Alfa-college

Evenement details

Bijeenkomst voor KMG-leden, gemeentelijke beleidsmedewerkers, professionals en vrijwilligers in de provincie Groningen die werken met vluchtelingen uit Syrië.

De afgelopen jaren is er een stroom vluchtelingen uit Syrië aangekomen en zij verdienen specifieke aandacht. In toenemende mate krijgen organisaties, professionals en vrijwilligers te maken met deze groep, met de eerste hulpvraag, de cultuur, tradities, wederzijdse verwachtingen en uitzicht op werk en/ of opleiding. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op mogelijke wensen, vragen en behoefte vanuit deze groep organiseert het KMG in samenwerking met Syrische vluchtelingen de themamiddag ‘Vluchtelingen uit Syrië’.

Deze middag zoomen we in op: cultuur en tradities; inburgering en onderwijs, toeleiding naar werk, ondernemerschap , gezondheid, opgroeien in Nederland en interculturele communicatie. De dagelijkse praktijk in Syrië versus Nederland is de rode draad in de themasessies. Vluchtelingen uit Syrië vertellen wat voor hen het verschil heeft gemaakt. Betrokken organisaties lichten hun werkwijze toe. Samen maken we de overstap naar het inburgeren en integreren in Nederland en kijken we naar wat nodig is en hoe dit te laten slagen. Er is volop gelegenheid kennis te delen en ervaringen en tips uit te wisselen.

 

Wanneer dinsdag 14 maart 2017
Tijd 13.30 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
Locatie  Alfa-college, Admiraal de Ruyterlaan 2, 9726 GR Groningen
Kosten €20,- per persoon

Programma

 

Kennis maken met Syrië

Fady Saab, Aghyad Alsherfawi, Araz Kazanjian, Wissam Hijazi en Berber Offringa, Alfa-college.

Maak kennis met het land Syrië van voor de oorlog. In deze plenaire presentatie vertellen drie Syriërs over hun cultuur, de werkgelegenheid, het onderwijs,  de gezondheidszorg en de Syrische gewoontes.

 

Er is één ronde met deelsessies:

Inburgering en Onderwijs: Van Syrië naar Nederland, inburgeren en doorleren dat kan!

Aghyad Alsherfawi, Rudi Knol, Alfa-college; Wilma Smit, Noorderpoort

Veel Syrische statushouders zijn midden- of hoogopgeleid en willen graag verder of door studeren in Nederland. Deze sessie gaat interactief in op de verschillen en overeenkomsten tussen het onderwijssysteem in Syrië en Nederland. Er wordt een koppeling gemaakt met op welk niveau iemand moet inburgeren om in Nederland een opleiding te kunnen doen. Syrische studenten vertellen over hun achtergrond en hun opleidingswensen, waarvan sommige al zijn gerealiseerd..

Werk / toeleiding naar werk.

José  Smale,  Araz Kazanjian, MJD; 1 cursist Alfa-college;  Astrid Hendriks, Directie Werk van Gemeente Groningen; VluchtelingenWerk Noord-Nederland en Noorderpoort

Tijdens de deelsessie vertellen vluchtelingen uit Syrië over hun ervaringen op de arbeidsmarkt in hun thuisland en over de verschillen en overeenkomsten met die in Nederland. Tegen welke belemmeringen loop je aan, maar vooral ook, welke mogelijkheden zijn er en waar liggen kansen voor verbetering? Een interactief gesprek met vluchtelingen uit Syrië en betrokken organisaties.

3  Van uitkering naar ondernemen.

Sirvani Yagmur, Humanitas

Wat is nodig om als zelfstandig ondernemer te kunnen starten en te blijven? Het Project Inspiratie Programma  (PIP) wil vluchtelingen inspireren en begeleiden van uit de bijstand naar zelfstandig ondernemerschap. In deze sessie wordt het PIP-programma toegelicht en verschillen en ervaringen bij het opstarten van een eigen onderneming worden besproken.

4    ‘Ik ben toch niet gek?!’ Hoe voorkom je culturele conflicten en hoe speel jij als hulpverlener daar op in.

Feriz Akarsu, Eddy Largo, Marjan Meijer, CMZorg en Annet Sonneveld, Gezondheidsprogramma OTAV

Hoe ervaren Syriërs de (psychische) zorg in Nederland en wat hebben zij nodig? U wordt op interactieve wijze meegenomen in de combinatiemethode van begeleiding en behandeling bij de Syriërs.

5    Eén jaar in Nederland opgroeien.  

Joanna Mulder, Elker; Wissam Hijazi en Caroline Kalk, Spinn

Uit Syrië een jaar woonachtig in een gemeente. Wat zijn ouders, kinderen  en tieners tegengekomen qua opvoeding en opgroeien in Nederland? Aan de hand van een film in deze sessie aandacht voor de ervaringen van ouders, kinderen en  jongeren.  Na de film is er tijd voor vragen en opmerkingen en vindt er een interactief gesprek plaats.

6    Interculturele communicatie: Doe maar gewoon, hoe multicultureel zijn we?

Tett Hoekstra, 2 cursisten Alfa-college; Mamadou Congo, VluchtelingenWerk Noord-Nederland; Mohamad Khdeer en Abdulrahman Arafa

Wat is cultuur eigenlijk in Syrië en Nederland? Hoe kunnen we elkaar nog beter leren kennen door meer te weten over cultuurverschillen en overeenkomsten tussen Syrië en Nederland. Tijdens de interactieve sessie wordt ingegaan op de 3-stappenmethode en hoe je deze kunt gebruiken om elkaar cultureel te ontdekken en begrijpen.

In de deelsessies is volop gelegenheid kennis te delen en ervaringen en tips uit te wisselen.

Tafelsessies

Na deze ronde zijn er tafelsessies, waar u meer informatie kunt verkrijgen over de thema’s, die in de deelsessies aan bod zijn gekomen en in gesprek kunt gaan met de sessieleiders.

Het Syriërs koor zal meerdere optredens verzorgen tijdens deze bijeenkomst.

Aanmelden

Aanmelden uiterlijk voor 6 maart a.s. Per organisatie kunnen zich maximaal 2 personen aanmelden. Ter plekke kunt u zich inschrijven voor een sessie. Vol is vol!

 

Meer informatie:
Jose Smale, MJD, j.smale@mjd.nl, 06 412 984 96
Marjan Tijssen, m.tijssen@cmostamm.nl, 06 460 814 44

Tijd

(Dinsdag) 13:30 - 17:00

Locatie

Alfa-college

Admiraal de Ruyterlaan 2 Groningen

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X