Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Goed zicht op de Groninger jeugd is belangrijk voor adequate beleidsvoorbereiding en uitvoering.

Expert in monitoring jeugdzorg

1 december 2016

Bij CMO STAMM brengen wij informatie over jeugdzorg samen en vertalen dit naar input voor beleid en praktijk. Wij geven samen met onze maatschappelijke partners duiding aan de informatie en samen met het werkveld doorbreken wij bij voorkeur mythen en aannames. Onze expertise draagt bij aan regionale duiding en kennisverspreiding over de ondersteuning aan kwetsbare jongeren. Wij doen dat ondermeer via een online jeugdmonitor, innovatiewerkplaatsen, monitoring voor de RIGG en academische werkplaats C4youth.

Online jeugdmonitor

Zorg voor de jeugd, voor hun ontwikkeling, kansen en mogelijkheden is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen voor ouders en opvoeders, maar ook voor overheden en maatschappelijke organisaties. Goed zicht op de Groninger jeugd is belangrijk voor adequate beleidsvoorbereiding en uitvoering. Wat zijn kwetsbare groepen jeugdigen? Waar bevinden zij zich? Hoeveel jeugdigen krijgen welke zorg? Welke opleiding volgt de Groninger jeugd en hoe is dat in vergelijking met de jeugd van heel Nederland? Deze maatschappelijke gegevens worden in onze publieke online jeugdmonitor en thematische digitale publicaties bijeengebracht en up to date gehouden.

Innovatie werkplaatsen

De meeste van onze onderzoeken op jeugdthema’s doen wij in en met het werkveld (professionals, beleidsambtenaren en academici). Praktijkgestuurd. Door te tellen én te vertellen krijg je onderzoek dat betekenis geeft. Ons onderzoek is vaak het begin van een verandering. Voordat beleid bepaald of vastgesteld wordt, voordat je weet of je op het goede spoor zit, is inzicht nodig. Ons onderzoek zorgt voor een helder inzicht in wat er speelt, in wat er werkt en wat er schuurt.

Samen met onze maatschappelijke partners stellen wij de urgente kennisvragen vast op een jeugdthema. De nadruk van onze werkwijze ligt op de gezamenlijke duiding van de kennisvragen in een ‘innovatie werkplaats’. (figuur 1).

jeugdzorg-nieuwsbericht-1-12-2016

 

Figuur 1. Systematische werkwijze

Door onze expertise over het verbinden van trends en ontwikkelingen op actuele jeugdthema’s kunnen wij in korte tijd vanuit verschillende perspectieven speerpunten voor beleidssturing verzamelen, bespreken en toetsen. Dit leidt niet alleen tot meer inzicht in de (lokale) maatschappelijke vraagstukken op jeugdgebied, maar leidt tevens tot onderbouwing van (toekomstig) beleid. Een mooi voorbeeld hiervan is onze methodiek van de versnellingsessie die wij op jeugdthema’s inzetten om gezamenlijk met het werkveld betekenis te geven aan beleidsinformatie of trends en ontwikkelingen.

Verdiepende analyses RIGG

Samen met de Regionale inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG), de GGD Groningen en de Groningse gemeenten worden verdiepende analyses uitgevoerd over urgente regionale jeugdzorgthema’s.

Projectleiding monitoring Academische werkplaats C4youth

In de academische werkplaats ‘C4youth’ in Groningen werken wij ook samen aan verdiepend onderzoek over jeugdzorggebruik en de toegang tot de jeugdzorg. C4Youth 2.0 is een academische werkplaats Transformatie zorg voor Jeugd. C4Youth is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, aanbieders, onderwijs- en cliëntenorganisaties. CMO STAMM is één van de projectpartners van de werkplaats.

Daarnaast hebben wij onlangs met Platform31 de rondetafelgesprekken geleidt over het hoge jeugdzorggebruik in Groningen en Drenthe met lokale sleutelfiguren uit het werkveld.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X