Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Wij geloven daarbij sterk in de kennis, de (veer)kracht en het inzicht van mensen die zelf in armoede leven.

Armoede: Van inzicht naar impact

2 november 2017

Armoede terugdringen: hoe doen we dat? Om te beginnen door inzicht te bieden in de armoedeproblematiek met cijfers én verhalen van de mensen zelf. Maar ook door verdiepende analyses naar achterliggende mechanismen van (intergenerationele) armoede.  

Doen wat werkt

In de aanpak van armoede gaan wij op zoek naar de werkzame factoren, naar wat echt werkt. Welke aanpakken zijn werkelijk effectief? We brengen aantoonbare succesvolle aanpakken naar de regio en ontwikkelen innovatieve oplossingen. Dat doen we door het verzorgen van workshops, trainen van professionals en het delen van kennis. Wij werken daarin intensief samen met de RUG, Movisie, Hogeschool van Amsterdam en landelijke brancheorganisaties als Divosa en Sociaal Werk Nederland.

Behoefte en ervaring van de mensen zelf uitgangspunt

Wij geloven daarbij sterk in de kennis, de (veer)kracht en het inzicht van mensen die zelf in armoede leven. Dankzij hun inbreng kan er een nieuwe kijk op armoede ontstaan, met werkende oplossingen voor reële problemen. Daarom werken wij altijd samen met de mensen om wie het gaat. Ook de inzet van ervaringsdeskundigen, die mensen die in armoede leven, helpen zelf verkennen hoe ze een nieuw perspectief kunnen creëren om hun situatie te verbeteren zien kan krachtig werken.

Kracht van netwerken benutten

Er is een groeiend besef dat ieders inzet in de regio hard nodig is om de hardnekkige armoede effectief aan te pakken. En daar blijft het niet bij. Gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hebben op diverse fronten in Groningen en Drenthe hun krachten gebundeld in netwerken gericht op de aanpak van armoede. We vervullen daarin met enthousiasme de rol van trekker en/of expert, om samen met de partners echt het verschil te maken. In onze nieuwsbrief gaan wij nader in op de netwerken “Moedige Dialoog Groningen” en “Van schulden naar Kansen”. Eerder hebben “Alliantie van Kracht” gericht op intergenerationele armoede belicht.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X